Organisatorisk læring (valgmodul)

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indenfor temarammen om design bygges der videre på viden, færdigheder og kompetencer på uddannelsens tidligere moduler, og der undervises i organisationsudvikling og forandringsledelse samt læreprocesser i organisationer.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om

 • teoretiske paradigmer inden for feltet organisatorisk læring
 • metoder og analytiske problemstillinger vedrørende udforskning, design og initiering af læringsbaserede forandringsprocesser i organisationer
 • teorier og metoder til evaluering og konsekvensvurdering af design af læringsbaserede forandringsprocesser i organisationer

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

 • at kunne foretage velunderbyggede vurderinger og kvalificerede valg blandt modulets videnskabelige teorier og metoder samt tilrettelægge undersøgelser inden for området organisatorisk læring
 • at kunne anvende metoder til design og implementering af læring og forandringsprocesser i organisationer
 • at kunne tilrettelægge læringsbaserede forandringsprocesser i organisationer på et videnskabeligt grundlag i samspil med bestemte brugergrupper
 • at kunne identificere relevante problemstillinger, som kan gøres til genstand for undersøgelse på baggrund af faglig refleksion og indsigt i videnskabelige tilgange
 • at kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med fagfæller og andre målgrupper.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

 • at kunne igangsætte og styre et komplekst undersøgelsesarbejde baseret på videnskabelige kriterier, analysemodeller og metoder inden for området organisatorisk læring
 • på videnskabeligt niveau at kunne gennemføre valide beskrivelser og analyser af læring og læringsbaserede forandringsforløb gennem brug af relevante undersøgelsesmetoder
 • på videnskabeligt niveau at kunne evaluere og konsekvensvurdere læreprocesser i organisationskontekster

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisatorik læring
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En ekstern kombineret skriftlig og mundtlig prøve i Organisatorisk læring (Organizational Learning). Prøven tager udgangspunkt i en projektrapport samt en artikel efter videnskabelige standarder, der formidler projektets vidensproduktion eller behandler en tilstødende relevant problemstilling, som ikke er behandlet i projektet. Ved gruppesamarbejde indgår artiklen i gruppens fælles ansvar. Projektet skal omhandle design af et læringsbaseret forandringsforløb og skrives med udgangspunkt i valgmodulets faglige indhold.

Sidetal: Opgaven skal være på mindst 15 og højst 20 sider pr. studerende og højst 30 sider ved individuelt udarbejdede rapporter. Hertil kommer en artikel efter videnskabelige standarder på mindst 5 og højst 7 sider, som ikke medtælles i førnævnte sidetal.
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganizational Learning
ModulkodeKALFPK20194
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet