Læring i multikulturelle kontekster

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Der undervises i læring og forandring i et kulturelt og globalt perspektiv.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om

 • teorier om kultur, kulturel forandring samt interkulturel kommunikation
 • kommunikation og samarbejde i multikulturelle kontekster
 • tilrettelæggelse, gennemførelse og vurdering af uddannelse og læringsbaserede forandringsprocesser i et kulturperspektiv

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

 • at foretage velunderbyggede vurderinger og kvalificerede valg blandt modulets videnskabelige teorier og metoder samt tilrettelægge undersøgelser inden for området læring i multikulturelle kontekster
 • at designe uddannelse og læringsbaserede forandringsforløb, der tager højde for kulturelle aspekter og deres betydninger
 • at analysere og vurdere uddannelsesforløb og læringsbaserede forandringsforløb med henblik på at afdække kulturelle aspekters betydninger
 • at formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med fagfæller og andre målgrupper

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

 • at kunne igangsætte og styre et komplekst undersøgelsesarbejde baseret på videnskabelige kriterier, analysemodeller og metoder inden for området læring i multikulturelle kontekster
 • på videnskabeligt niveau at kunne indtænke og inddrage konsekvenser og deres betydninger af kulturel mangfoldighed og kompleksitet i institutioners og organisationers uddannelses- og læringsaktiviteter
 • på videnskabeligt niveau at kunne gennemføre valide beskrivelser og analyser af læring og læringsbaserede forandringsforløb gennem brug af relevante undersøgelsesmetoder
 • Kritisk interkulturel kompetence

.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLæring i multikulturelle kontekster
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
En intern kombineret skriftlig og mundtlig individuel prøve i Læring i multikulturelle kontekster (Learning in Multicultural Contexts). Prøven foregår ved, at den studerende i en forsamling af medstuderende og eventuelt andre interesserede holder et mundtligt oplæg om et fagligt emne inden for modulets tema. Oplægget skal knytte an til en på forhånd individuelt udarbejdet artikel efter videnskabelige standarder. Emnet for både oplæg og artikel aftales med den modulansvarlige underviser.

Sidetal: Artiklen skal være på mindst 7 og højst 10 sider

Den studerendes mundtlige oplæg skal vare 10 min.
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLearning in Multicultural Contexts
ModulkodeKALFPK20192
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet