Kandidatspeciale

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Specialesemesteret omfatter udfærdigelse af en specialeafhandling om et emne, som den studerende vælger frit inden for uddannelsens fagområde. Specialeemnet godkendes af studienævnet. Emnet forelægges studienævnet i form af en kort, foreløbig problemformulering, begrundelse for emnevalget, forslag til litteratur samt tidsplan jf. specialekontrakt.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om

 • specialets teorier og metoder, herunder viden, der på udvalgte områder er baseret på international forskning.
 • en nuanceret forståelse af specialets specifikke emne og problemstilling, baseret på national og international forskning
 • forståelse af forskningsetik og indsigt i implikationer af forskningsarbejde i den aktuelle sammenhæng

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

 • selvstændigt og på grundlag af videnskabelig teori og metode at kunne søge, analysere og diskutere viden og metoder inden for uddannelsens område med henblik på specialets særlige område og problemstilling
 • at kunne mestre og videreudvikle relevante teorier og videnskabelige metoder til at tilrettelægge undersøgelsesdesigns og analysemodeller i relation til specialets specifikke genstandsfelt
 • systematisk og selvstændigt at kunne designe og gennemføre udforskning af den valgte problemstilling
 • at kunne formidle og diskutere forskningsbaseret viden og professionelle og videnskabelige problemstillinger inden for uddannelsens område og inden for specialets specifikke område med fagfæller og ikke-fagfæller

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

 • at kunne begrunde faglige valg og prioriteringer nuanceret og præcist
 • selvstændigt at kunne styre og designe løsningsmodeller af videnskabelig karakter til undersøgelse af en kompleks og uforudsigelig problemstilling, som kræver en særlig tilgang
 • selvstændigt og på videnskabeligt niveau at kunne igangsætte og gennemføre undersøgelse af specialets problemstilling
 • selvstændigt og på videnskabeligt grundlaget kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En ekstern kombineret skriftlig og mundtlig prøve i Kandidatspeciale (Master’s Thesis). Prøven tager udgangspunkt i et af én studerende eller en gruppe på højst tre studerende udarbejdet kandidatspeciale samt en formidlende artikel, der opsummerer specialets fund. Ved gruppesamarbejde indgår artiklen i gruppens fælles ansvar.

Sidetal: Kandidatspecialet skal være på mindst 35 sider og højst 70 sider pr. studerende ved gruppeprøver, mindst 40 sider og højst 80 sider ved individuelt udarbejdede kandidatspecialer. Artiklen skal være på mindst 3 og højst 5 sider. Artiklen tæller med i det samlede sidetal for kandidatspecialet. Der udarbejdes et kandidatspecialeresumé på engelsk på mindst 1 og højst 2 sider.

Normeret prøvetid: v. 1 studerende 45 minutter inkl. votering, v. 2 studerende 75 minutter inkl. votering, v. 3 studerende 100 minutter inkl. votering.
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster´s thesis
ModulkodeKALFPK201910
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet