Viden om læring og forandringsprocesser

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Der undervises inden for følgende områder: videnskabsteori, metoder i lærings- og uddannelsesforskning, læringsteori, didaktik, organisationsteori og evalueringsteori. Modulet har fokus på at forstå, udvikle og evaluere menneskers erkendelsesprocesser i organisatoriske sammenhænge, at samtænke undervisningsområderne med henblik på en videnskabeligt funderet vidensproduktion og at udvikle samarbejdskompetencer i grupper.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om

 • læringsteori i relation til uddannelses- og erhvervskontekster
 • didaktiske teorier i relation til uddannelses- og erhvervskontekster
 • organisationsteori med særligt henblik på læring og forandring
 • evalueringsteori i relation til læring og forandringsprocesser
 • videnskabsteori og metode i relation til studier af læreprocesser
 • empiriske metoder inden for lærings- og uddannelsesforskning, herunder anvendelsesmuligheder og videnskabsteoretiske forudsætninger for kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder
 • videnskabsteoretiske forudsætninger for og metodologiske aspekter af problemorienteret projektarbejde som tilgang til studier og forskning

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

 • at foretage velunderbyggede vurderinger og kvalificerede valg blandt modulets videnskabelige teorier og metoder samt tilrettelægge undersøgelser inden for lærings- og uddannelsesområdet
 • at udarbejde problemformuleringer og hypoteser samt anvende disse i gennemførelse af projektarbejde inden for studier og forskning med henblik på udvikling af videnskabeligt funderet viden
 • at anvende ikt til at understøtte og dokumentere samarbejde, projektstyring og litteratursøgning
 • at formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problem­stillinger med fagfæller og andre målgrupper

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

 • at kunne igangsætte og styre et komplekst undersøgelsesarbejde baseret på videnskabelige kriterier, analysemodeller og metoder inden for lærings- og uddannelsesområdet med henblik på udvikling af videnskabeligt funderet viden
 • på videnskabeligt niveau at kunne gennemføre et fagligt og tværfagligt samarbejde inden for lærings- og uddannelsesområdet og at kunne påtage sig et selvstændigt ansvar
 • på videnskabeligt niveau at kunne foretage præcise iagttagelser, omsætte dem i tilsvarende beskrivelser og gennemføre valide analyser af læring og læringsbaserede forandringsforløb gennem brug af relevante undersøgelsesmetoder.
 • på videnskabeligt niveau at kunne beskrive og reflektere over gruppeprocesser og -dynamikker i projektarbejde

Undervisningsform

I løbet af semestret udarbejdes en projektrapport. Endvidere udarbejdes en refleksion over projekt- og gruppesamarbejdsproces, herunder brug af IT- eller web-understøttede værktøjer til samarbejde, projektstyring og litteratursøgning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnViden om læring og forandringsprocesser
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En intern, mundtlig og skriftlig prøve i Viden om læring og forandringsprocesser (Knowledge of Learning and Innovative Change). Prøven tager udgangspunkt i en projektrapport og en procesbeskrivelse og -analyse. Ved gruppesamarbejde indgår procesrefleksionen i gruppens fælles ansvar.

Sidetal: Projektrapporten må mindst være på 15 og højst være på 20 sider pr. studerende, ved to studerende minimum 30 sider og højst 40 sider, ved tre studerende mindst 45 sider og højst 60 sider og ved fire til seks studerende minimum 60 sider og højst 80 sider. Hertil kommer den 3-5 siders refleksion over projekt- og gruppesamarbejdet, som ikke medtælles i førnævnte sidetal.
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelKnowledge of Learning and Innovative Change
ModulkodeKALFPK20191
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet