Politisk kommunikation og offentlighed

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet udbygger den studerendes kendskab til politisk kommunikation i sin brede betydning og herunder participation og offentlighed. Der er fokus på den politiske kommunikations betydning og funktion i forskellige genrer og på forskellige medieplatforme.

I tilknytning til modulet udbydes der undervisning inden for følgende områder:

 • kommunikation som politisk aktivitet
 • kommunikation i forskellige arenaer
 • mediers kommunikative og politiske rolle i den offentlige debat
 • demokrati og offentlighed som vilkår for kommunikation
 • kommunikation som konsensus og konflikt.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • teori om politisk kommunikation
 • de særlige diskursive, retoriske og genremæssige træk og vilkår i politisk kommunikation i det offentlige rum
 • teori vedr. demokrati, offentlighed og meningsdannelse
 • offentligt kommunikations- og informationsarbejde
 • den rolle som (nyheds)medier, reklame, PR, propaganda og spin spiller i politisk kommunikation.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at mestre teoretiske og analytiske tilgange til det politisk kommunikative felt
 • at kunne vurdere de politiske kommunikationsfunktioner
 • at kunne identificere og afdække mekanismer i meningsdannelse.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at analysere politisk kommunikation
 • a reflektere over meningsdannelsen i forskellige politisk-journalistiske former

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPolitisk kommunikation og offentlighed
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde.

Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven bedømmes af eksaminator; prøver, som bedømmes til ikke-bestået, bedømmes tillige af en censor. Der gives en skriftlig udtalelse om opgaven - herunder om skriftlig formuleringsevne - til den studerende.

Hjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet
ovenfor

Fakta om modulet

Engelsk titelPolitical Communication and the Public Sphere
ModulkodeKAKOM20197
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
7. semester
Studiefagsmodul, Valgmulighed 4 af 5
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet