Kortlægning af politisk rådgivning

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at give de studerende indsigt i teoretiske og metodiske tilgange til at forstå sociale, politiske, økonomiske og kulturelle faktorer, der er til stede i politisk rådgivning, når forskellige samfundsaktører bygger bro mellem kendsgerninger og evidens på den ene side og værdisæt, ideologi, menneskesyn og normer på den anden side.

Faget vil introducere de studerende for forskellige teoretiske perspektiver indenfor videnskabskommunikation, videnssociologi og videnskabsstudier (STS) til at forstå og analysere politisk rådgivning. Faget vil inddrage litteratur om videnskabelig rådgivning og evidensbaserede beslutningsprocesser, eliter og magtstrukturer i politisk rådgivning, stakeholder- og interesserepræsentation, samt spørgsmål om politisk legitimitet. Metodisk vil faget præsentere de studerende for forskellige konkrete analyseredskaber, herunder kvantitativ indholdsanalyse, diskursanalyse og social netværksanalyse.

Faget tager udgangspunkt i et omfattende empirisk datamateriale om politiske kommissioner og ad hoc udvalg, som har været nedsat af danske regeringer fra 2005-2015. Det empiriske materiale bliver indsamlet i forbindelse med et igangværende PhD projekt forankret på Humanomics Research Center, AAU Kbh. De studerende får her mulighed for at arbejde med datamaterialet, afprøve og kritisk reflektere over forskellige teoretiske og metodiske analysestrategier. Dette sker konkret igennem aktiv deltagelse ved aflevering af løbende responspapirer og/eller deltagelse ved studenter-oplæg.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

  • Videnskab- og forskningskommunikation
  • Videnssociologi og videnskabsstudier (STS)
  • Politologiske styringsteorier (Governance)
  • Elite og magtstudier

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af

  • Teorier og metoder af særlig relevans for Kortlægning af politisk rådgivnings emneområde
  • Videnskabelige problemstillinger inden for Kortlægning af politisk rådgivnings emneområde

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at udvælge relevante videnskabelige metoder og redskaber inden for Kortlægning af politisk rådgivnings område
  • at kunne vurdere og vælge mellem relevante videnskabelige teorier, metoder, redskaber og på baggrund heraf at diskutere analyse- og/eller løsningsmodeller inden for Kortlægning af politisk rådgivnings emneområde.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • at kunne anvende relevant teoretisk og metodisk viden til forståelse og løsning af Kortlægning af politisk rådgivnings problemstillinger.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKortlægning af politisk rådgivning
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.
Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Valgfagsbeskrivelser opdateres løbende på studiets hjemmeside: https://www.kdm.aau.dk/studiehaandbog/uddannelsen/kandidat/valgfag/

Fakta om modulet

Engelsk titelMapping the political advice
ModulkodeKAKDMVM188
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterKA valgfag
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet