Konsulentrollen i praksis

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

"Konsulentrollen i praksis” er en serie workshops, der sigter mod at kvalificere de studerende til at kunne påtage sig konsulentrollen ifm. løsning af en konkret opgave. Det drejer sig i dette tilfælde om at bistå eksterne rekvirenter med at iværksætte kollegial supervision på arbejdspladsen. Studerende i konsulentrollen får således mulighed for at arbejde med en autentisk praksis.

  • I workshoppen indgår undervisning i supervision, træning i praksis samt forberedelse af en temadag/introduktion, de studerende skal afholde med rekvirenten. Derudover indeholder forløbet konsulenttræning mhp. at være facilitatorer og sparringspartnere for deltagernes egen proces.
  • Konsulentopgaven, som de studerende skal varetage to og to består af undervisning i form af en introduktion til kollegial supervision på 3 timer og 2 træningssessioner á 3 timer til hver af de deltagende grupper/teams. I træningen skal studenterkonsulenterne hjælpe deltagerne med at give og modtage kollegial supervision og med at give konstruktiv feedback til hinanden – begge dele efter et dialogisk koncept.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af

  • Teorier og metoder af særlig relevans for Konsulentrollen i praksis' emneområde
  • Videnskabelige problemstillinger inden for Konsulentrollen i praksis' emneområde

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at udvælge relevante videnskabelige metoder og redskaber inden for Konsulentrollen i praksis' område
  • at kunne vurdere og vælge mellem relevante videnskabelige teorier, metoder, redskaber og på baggrund heraf at diskutere analyse- og/eller løsningsmodeller inden for Konsulentrollen i praksis' emneområde.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • at kunne anvende relevant teoretisk og metodisk viden til forståelse og løsning af Konsulentrollen i praksis' problemstillinger.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKonsulentrollen i praksis
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.
Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Valgfagsbeskrivelser opdateres løbende på studiets hjemmeside: https://www.kdm.aau.dk/studiehaandbog/uddannelsen/kandidat/valgfag/

Fakta om modulet

Engelsk titelThe consultant role in practice
ModulkodeKAKDMVM187
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterKA Valgfag
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet