Visuelle fortællinger, fra biograffilm til streamingtjenester

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Visuelle fortællinger indtager en central position i moderne medie- og forbrugskultur. Visuelle fortællinger er under konstant udvikling og har traditionelt været på forkant med den medieteknologiske udvikling. Fra udviklingen af lydfilm, farvefilm, widescreen, 3D, CGI og frem til digitale platforme er ny IKT blevet inkorporeret i visuelle fortællingers udtryk og forbrugs-/oplevelseskultur. Det samme gør sig gældende i dag, hvor visuelle fortællinger migrerer til nye interaktive, computerbaserede og mobile platforme og distribueres via digitale streaming og on-demand tjenester. Kurset undersøger udviklingen fra stumfilm til digitalfilm, fra biografilm til streamningtjenester og fra analog til digital tilskuerkultur.

Kurset består af 3 komponenter:

  • En introduktion til grundlaget for visuelle fortællinger ud fra et kulturhistorisk og medieteknologisk perspektiv med henblik på at indkredse den visuelle fortællings aktuelle udbredelse og funktion i kunst og populærkulturen. Her tilbydes redskaber til at analysere og vurdere visuelle fortællinger på tværs af genre og medieplatforme ud fra både indholdsbestemte, genrerelaterede og kontekstafhængige perspektiver.
  • En medieteknologisk udforskning af hvordan IKT er med til at definere det visuelle, auditive og dramaturgiske formsprog med eksempler fra videokunst, DIY, crowdfunding og andre digitale fænomener.
  • En informationsteknologisk udforskning af digital tilskuerkultur som ser på hvordan filmsøgninger, anbefalinger og filmbehov postes og formidles på sociale medier og digitale platforme, samt hvorvidt box offices succes kan måles på graden af (inter)aktivitet på sociale medier.

Kurset blander perspektiver fra medievidenskab, informationsstudier og medieproduktion og henvender sig til studerende på tværs af humanistiske og kommunikationsorienterede uddannelser. Modulet består af 7 forelæsninger + 3 øvelsestimer.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af

  • Teorier og metoder af særlig relevans for Visuelle fortællinger, fra biograffilm til streamingtjenesters emneområde
  • Videnskabelige problemstillinger inden for Visuelle fortællinger, fra biograffilm til streamingtjenesters emneområde

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at udvælge relevante videnskabelige metoder og redskaber inden for Visuelle fortællinger, fra biograffilm til streamingtjenesters område
  • at kunne vurdere og vælge mellem relevante videnskabelige teorier, metoder, redskaber og på baggrund heraf at diskutere analyse- og/eller løsningsmodeller inden for Visuelle fortællinger, fra biograffilm til streamingtjenesters emneområde.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • at kunne anvende relevant teoretisk og metodisk viden til forståelse og løsning af Visuelle fortællinger, fra biograffilm til streamingtjenesters problemstillinger.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVisuelle fortællinger, fra biograffilm til streamingtjenester
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.
Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Valgfagsbeskrivelser opdateres løbende på studiets hjemmeside: https://www.kdm.aau.dk/studiehaandbog/uddannelsen/kandidat/valgfag/

Fakta om modulet

Engelsk titelVisual narratives: From cinema to streaming services
ModulkodeKAKDMVM185
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterKA valgfag
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet