Sociale medier

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Sociale medier fylder stadig mere og mere inden for det kommunikationsfaglige og medievidenskabelige felt. Dette valgfag fokuserer på analyse af sociale medier inden for en lang række emneområder, herunder internetkultur, ungdomskultur, platformssocialitet, overvågningskapitalisme og markedskommunikation. Formålet med modulet er at styrke de studerendes viden om teorier om online kommunikation, digital kultur og markedskommunikation med henblik på at opnå forudsætninger for at undersøge sociale medier og online markedskommunikation.

Valgfaget præsenterer nyeste forskning og forskellige  tilgange til studier af sociale medier i brug inden for både organisatoriske og fritidsrelaterede kontekster. Kurset henvender sig til studerende, som er interesseret i at optimere deres viden om, hvorledes sociale medier anvendes i praksis, eller som i deres projektarbejde beskæftiger sig med sociale medier som analysegenstand.

Valgfaget opererer med en varieret undervisningsform bestående af forelæsninger, workshops, øvelser og studenteroplæg og tager om muligt udgangspunkt i de studerendes aktuelle projektarbejde. Således vil det tilstræbes, at kurset udvikles på baggrund af de studerendes interesser og ønsker, og at nye vinkler og forskningsartikler vil blive inddraget undervejs.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

 • sociale medier og digital kultur
 • platformssocialitet og overvågningskapitalisme
 • sociale medier og algoritmer i hverdagen
 • strategisk kommunikation på sociale medier
 • sociale medier og online fællesskaber
 • digital ungdomskultur og fotodelingspraksisser
 • sociale medier i et historisk perspektiv
 • deltagerkultur og brugergenereret indhold
 • digitale metoder og social media studies

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af

 • Teorier og metoder af særlig relevans for Sociale mediers emneområde
 • Videnskabelige problemstillinger inden for valgfagets emneområde

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at udvælge relevante videnskabelige metoder og redskaber inden for Sociale mediers område
 • at kunne vurdere og vælge mellem relevante videnskabelige teorier, metoder, redskaber og på baggrund heraf at diskutere analyse- og/eller løsningsmodeller inden for Sociale mediers emneområde.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at kunne anvende relevant teoretisk og metodisk viden til forståelse og løsning af Sociale mediers problemstillinger.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSociale medier
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.
Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Valgfagsbeskrivelser opdateres løbende på studiets hjemmeside: https://www.kdm.aau.dk/studiehaandbog/uddannelsen/kandidat/valgfag/

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial media
ModulkodeKAKDMVM1828
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterKA Valgfag
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet