Nye tendenser i markedskommunikation, branding og forbrugerkultur

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med aktuelle tendenser indenfor markedskommunikation, forbrugerkultur og branding. Modulet tager udgangspunkt i, at studerende allerede har et basalt kendskab til markedskommunikation, reklame og branding, som der kan bygges videre på.

Gennem både teoretisk, empirisk og case baseret forskningslitteratur, bliver de studerende introduceret til nyere strategiske koncepter indenfor markedskommunikation og branding, bl.a. kvalitative/kulturelle/antropologiske forståelser af ’forbrugere’ som deltagere og medskabende i kommunikation og branding.

Centralt i modulet er en mindre skriveøvelse, hvor en udvalgt case analyseres og diskuteres med brug af relevant forskningslitteratur fra kurset (omfang ca. 2 sider). Selv om øvelsen er case-orienteret, er målet et akademisk og reflekteret produkt, der viser forståelse for mindst ét af kursets teoretiske felter. Modulet bestås ved aktiv deltagelse og forudsætter, at denne øvelse udføres i rimeligt tilfredsstillende grad, inden kursets afslutning (vurderes af underviser). Underviser tilbyder feedback på øvelsen (skriftligt eller mundtligt), for at støtte læringen og den studerendes mulighed for forbedring/eventuel omskrivning af skriveøvelsen.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

 • Markedskommunikationens discipliner og aktuelle udfordringer
 • Opmærksomhedsøkonomi
 • Cause Related Marketing/taktisk CSR
 • Strategisk polysemi i markedskommunikation
 • ’Postmoderne marketing’
 • Cultural branding (f.eks. som branding dialektik)
 • Reklamens nye former og udtryk (f.eks. native/AFP/content/influencer)
 • Markedsføringslovens rammer for markedskommunikation, formidlingsetik og reklame
 • Regionalitet og nationalitet som æstetisering af forbrugerkultur (f.eks. Nordic Living/Nordic Branding)
 • Branding som ’mythmarketing’ (f.eks. køn, identitet, natur og sundhed som mytemarkeder)

(Baseret på udvikling af det tidligere valgfag ”Nye tendenser i markedskommunikation og forbrugerforskning”)

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af

 • Teorier og metoder af særlig relevans for Nye tendenser i markedskommunikation, branding og forbrugerkulturs emneområde
 • Videnskabelige problemstillinger inden for Nye tendenser i markedskommunikation, branding og forbrugerkulturs emneområde

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at udvælge relevante videnskabelige metoder og redskaber inden for Nye tendenser i markedskommunikation, branding og forbrugerkulturs område
 • at kunne vurdere og vælge mellem relevante videnskabelige teorier, metoder, redskaber og på baggrund heraf at diskutere analyse- og/eller løsningsmodeller inden for Nye tendenser i markedskommunikation, branding og forbrugerkulturs emneområde.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at kunne anvende relevant teoretisk og metodisk viden til forståelse og løsning af Nye tendenser i markedskommunikation, branding og forbrugerkulturs problemstillinger.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNye tendenser i markedskommunikation, branding og forbrugerkultur
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.
Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke bestået bedømmes opgaven tillige af intern medbedømmer.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Valgfagsbeskrivelser opdateres løbende på studiets hjemmeside: https://www.kdm.aau.dk/studiehaandbog/uddannelsen/kandidat/valgfag/

Fakta om modulet

Engelsk titelState of the art in market communication, branding and consumer culture research
ModulkodeKAKDMVM1827
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterKA Valgfag
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet