Computationel tænkning: Lær at forstå og bruge computere kreativt

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I dette kursus bruger vi blokprogrammering som en tilgang til at lære om nøglebegreber og praksis fra computational tænkning. Kurset er en mulighed for studerende at opgradere deres grundlæggende computerfærdigheder og forberede sig på en fremtid, hvor vi alle har brug for at kunne omdanne vores ideer til digital form og evaluere og vurdere digitale kreationer som påvirker vores akademiske område.

Ingen forudgående programmeringserfaring er nødvendig for at deltage i dette kursus.

Efter dette kursus vil den studerende være i stand til at udtrykke egne ideer gennem blokprogrammering; være i stand til at reflektere kritisk på brugen af ​​computationalløsninger og kommunikere om beregningsmæssige produkter i tværfaglige sammenhænge.

Computational tænkning handler om at skabe, løse problemer, designe systemer og forstå menneskelig adfærd ved at trække på grundlæggende computervidenskabelige begreber, praksis og perspektiver. Det handler om at dekonstruere komplekse problemer og producere løsninger, der kan behandles af både mennesker og computere.

Kurset skal hjælpe de studerende med at udvikle en beregningsmæssigt tankegang og få nye perspektiver på den teknologiske verden omkring dem, herunder hvordan computation kan bruges som et middel til at udtrykke sig, skabe forbindelser til andre og stille spørgsmål om verden.

Vi bruger problemorienterede projekter og block programmering for at engagere sig i et sæt af computation begreber, der er fælles i programmeringssprog; sekvens, sløjfer, parallelisme, begivenheder, conditionals, operatører og data. I projekterne lærer vi om og deltager i fire vigtige computational metoder til udvikling af interaktive medier: eksperimentering / iterering, testning / debugging, genbrug / remixing og abstraktion / modularisering. De begreber og praksis, der læres gennem dette kursus, overføres til andre programmerings- og ikke-programmeringsmæssige sammenhænge og vil forberede de studerende til at gøre brug af programmering og Computational tænkning til at innovere og forny inden for deres faglige område.

Gennem veksling mellem teori og praksis får de studernede kompetencer til at arbejde med og håndtere potentialer og muligheder samt de etiske dilemmaer, begrænsninger og udfordringer ved at anvende computational løsninger i problemstillinger.

De studerende vil udvikle en reflekterende, kritisk og forsætlig tænkning omkring at skabe med computation og være i stand til at identificere konkrete designmuligheder og problemer med hensyn til computational tænkning og praksis.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af

  • Teorier og metoder af særlig relevans for Computationel tænknings emneområde
  • Videnskabelige problemstillinger inden for Computationel tænknings emneområde

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at udvælge relevante videnskabelige metoder og redskaber inden for Computationel tænknings område
  • at kunne vurdere og vælge mellem relevante videnskabelige teorier, metoder, redskaber og på baggrund heraf at diskutere analyse- og/eller løsningsmodeller inden for Computationel tænknings emneområde.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • at kunne anvende relevant teoretisk og metodisk viden til forståelse og løsning af Computationel tænknings problemstillinger.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnComputationel tænkning: Lær at forstå og bruge computere kreativt
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.
Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Valgfagsbeskrivelser opdateres løbende på studiets hjemmeside: https://www.kdm.aau.dk/studiehaandbog/uddannelsen/kandidat/valgfag/

Fakta om modulet

Engelsk titelComputational thinking! Creative computing for all
ModulkodeKAKDMVM1826
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterKA Valgfag
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet