Oplevelsesbegrebet i interaktionsdesign

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At skabe en positiv brugeroplevelse er ofte centralt ved design af informations- og kommunikationssystemer. Dette valgmodul zoomer ind på oplevelsesbegrebet i kontekst af interaktionsdesign og fokuserer på oplevelser i og omkring brugen af digitale produkter.  

Igennem modulet vil de studerende arbejde teoretisk og analytisk med, hvordan man designer med særlig fokus på oplevelsesbegrebet. Det centrale i modulet vil være at gå bag UX-begrebet og undersøge hvordan digitale produkter kan facilitere og understøtte forskellige typer af oplevelser (fx sociale, emotionelle, motiverende, identitetsskabende eller æstetiske oplevelser).

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

  • Teori om oplevelsesbegrebet og begrebets tilknytning til interaktionsdesign
  • Indsigt i forskellige oplevelsesteknologiers potentialer
  • Metoder og modeller til analyse af brugerens oplevelse med digitale produkter
  • Metoder til evaluering af digitale oplevelsesprodukter

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af

  • Teorier og metoder af særlig relevans for Oplevelsesbegrebet i interaktionsdesigns emneområde
  • Videnskabelige problemstillinger inden for Oplevelsesbegrebet i interaktionsdesigns emneområde

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at udvælge relevante videnskabelige metoder og redskaber inden for Oplevelsesbegrebet i interaktionsdesigns område
  • at kunne vurdere og vælge mellem relevante videnskabelige teorier, metoder, redskaber og på baggrund heraf at diskutere analyse- og/eller løsningsmodeller inden for Oplevelsesbegrebet i interaktionsdesigns emneområde.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • at kunne anvende relevant teoretisk og metodisk viden til forståelse og løsning af Oplevelsesbegrebet i interaktionsdesigns problemstillinger.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOplevelsesbegrebet i interaktionsdesign
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.
Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Valgfagsbeskrivelser opdateres løbende på studiets hjemmeside: https://www.kdm.aau.dk/studiehaandbog/uddannelsen/kandidat/valgfag/

Fakta om modulet

Engelsk titelHow to design for user experience
ModulkodeKAKDMVM1825
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterKA Valgfag
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet