Miljø- og risikokommunikation

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes der med at udbygge den studerendes kendskab til kommunikative forhold og forudsætninger indenfor miljø- og risikokommunikation i risiko- og videnssamfundet. Den studerende præsenteres for redskaber til at analysere og eventuelt håndtere formidling af problemstillinger ift. miljø, risici og viden i forskellige kontekster og med forskellige kommunikative hjælpemidler. Det vil sætte den studerende i stand til at forholde sig til videnskabelige problematikker med relevans for risikokommunikation, herunder videnskabelig usikkerhed og kompleksitet, i både analytiske og kommunikative indsatser.
 
I tilknytning til kurset afholdes der seminarer inden for følgende områder:

 • Teoretiske og analytiske tilgange vedrørende samspillet mellem risiko, miljø og kommunikation
 • Risiko- og miljøkommunikation i en social, politisk og etisk kontekst
 • Viden om miljø- og risikokommunikationens tilblivelse og funktion både strategisk, politisk, socialt og populærkulturelt
 • Faglige problematikker der er nødvendige for at forstå kommunikation om risiko og miljø, herunder miljø- og risikobegrebernes udvikling, videnskabelig usikkerhed, globalisering og krisekommunikation
 • Tilgange til mediers behandling af og rolle ift. risiko- og miljøkontroverser
 • Forskellige  kommunikative udtryk, hjælpemidler og strategier indenfor risiko- og miljøformidling

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af

 • Teorier og metoder af særlig relevans for Miljø- og risikokommunikations emneområde
 • Videnskabelige problemstillinger inden for Miljø- og risikokommunikations emneområde

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at udvælge relevante videnskabelige metoder og redskaber inden for Miljø- og risikokommunikations område
 • at kunne vurdere og vælge mellem relevante videnskabelige teorier, metoder, redskaber og på baggrund heraf at diskutere analyse- og/eller løsningsmodeller inden for Miljø- og risikokommunikations emneområde.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at kunne anvende relevant teoretisk og metodisk viden til forståelse og løsning af Miljø- og risikokommunikations problemstillinger.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMiljø- og risikokommunikation
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.
Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Valgfagsbeskrivelser opdateres løbende på studiets hjemmeside: https://www.kdm.aau.dk/studiehaandbog/uddannelsen/kandidat/valgfag/

Fakta om modulet

Engelsk titelEnvironment and risk communication
ModulkodeKAKDMVM1823
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterKA valgfag
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet