Kollektiv viden

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette kursus er fokuseret på begrebet kollektiv intelligens: at kombinere adfærd, præferencer eller ideer fra en gruppe mennesker til at skabe nye indsigter. De studerende lærer at fortolke og organisere de enorme mængder af brugergenereret indhold på nettet for at producere nye indsigter om brugeroplevelse, marketing, personlig smag og menneskelig adfærd generelt. Vi vil fokusere specielt på en række forskellige sofistikerede teknikker og algoritmer til at udnytte sådan kollektiv intelligens automatisk.

Vi vil fokusere specielt på en række forskellige sofistikerede teknikker og algoritmer for automatisk at kunne indhente kollektiv intelligens.
 
Eksempler på emner:
 
  • Visdom af folkemængderne (Hvorfor og hvornår er mængden smartere end individer?)
  • Social netværksanalyse (Hvilke indsigter kan man få ved at analysere sociale netværk?)
  • Online matchmaking (Hvordan kan vi bruge maskine læring til automatisk at matche folk i online dating sites)?
  • Klyngning og visualisering (Hvordan kan vi opdage og visualisere grupper af lignende genstande i et stort datasæt?)
  • Recommender-systemer (Hvordan kan vi anbefale nye og interessante produkter eller medier til brugere baseret på deres tidligere interesser og andres interesser?)
Undervisningen vil være en kombination af forelæsninger og laboratorieforløb, hvor eleverne vil anvende nogle af disse teknikker til rigtige datasæt.
 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af

  • Teorier og metoder af særlig relevans for Kollektiv videns emneområde
  • Videnskabelige problemstillinger inden for Kollektiv videns emneområde

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at udvælge relevante videnskabelige metoder og redskaber inden for Kollektiv videns område
  • at kunne vurdere og vælge mellem relevante videnskabelige teorier, metoder, redskaber og på baggrund heraf at diskutere analyse- og/eller løsningsmodeller inden for Kollektiv videns emneområde.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • at kunne anvende relevant teoretisk og metodisk viden til forståelse og løsning af Kollektiv videns problemstillinger.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnCollective Intelligence
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.
Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Valgfagsbeskrivelser opdateres løbende på studiets hjemmeside: https://www.kdm.aau.dk/studiehaandbog/uddannelsen/kandidat/valgfag/

Fakta om modulet

Engelsk titelCollective Intelligence
ModulkodeKAKDMVM1822
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterKA valgfag
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet