Humans in the Loop: Robots, Automation and Humanities Research

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mennesker har en lang historie med at interagere med maskiner og teknologier. I dag er vi i spidsen på en fjerde industrirevolution: Roboter, AI, og maskinindlæring transformerer arbejdsmetoder og automatisering af job, der tidligere blev anset for at tilhøre udelukkende til mennesker.

Dette valgfag introducerer eleverne til hovedudviklinger og udfordringer inden for robotik og AI, og fremhæver hvordan humaniora kan informere forskningspraksis, der bestemmer, hvordan robotter er (og vil blive) implementeret i samfundet.

Den største udfordring i robotikken i dag er at designe robotter, som kan fungere i menneskelige omgivelser og interagere med mennesker. Gennem forskningsbaseret undervisning og  praktiske workshops, vil dette kursus demonstrere, hvordan forskere i kunst, humaniora og samfundsvidenskab bidrager til
robuste, tværfaglige forskningsrammer for Human Robot Interaction (HRI) forskning.

Studerende vil lære at identificere og artikulere væsentlige metoder og værdier i humaniora - kommunikation, interaktion, etik og samfundsmæssige virkninger - og bruge denne  ekspertise til at løse udfordringer inden for robotik og AI. Studerende vil erhverve viden, der sætter dem i stand til at bygge bro mellem humaniora forskning og relevante emner inden for ingeniørvidenskab og datalogi.

Alle foredrag / workshops er teamundervist af tre forskere med ekspertise indenfor området social robotik, sundheds robotik og legemliggjort interaktion. Studerende forventes at deltage i hver af de fem forelæsninger og deltage i en endelig gruppepræsentation.

Kernekoncept omfatter:

  • Interaktion
  • Udformning
  • Etik
  • Metoder (Design & Evaluering)
  • Samfundsmæssige konsekvenser

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af

  • Teorier og metoder af særlig relevans for Humans in the Loop: Robots, Automation and Humanities Researchs emneområde
  • Videnskabelige problemstillinger inden for Humans in the Loop: Robots, Automation and Humanities Researchs emneområde

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at udvælge relevante videnskabelige metoder og redskaber inden for Humans in the Loop: Robots, Automation and Humanities Researchs område
  • at kunne vurdere og vælge mellem relevante videnskabelige teorier, metoder, redskaber og på baggrund heraf at diskutere analyse- og/eller løsningsmodeller inden for Humans in the Loop: Robots, Automation and Humanities Researchs emneområde.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • at kunne anvende relevant teoretisk og metodisk viden til forståelse og løsning af Humans in the Loop: Robots, Automation and Humanities Researchs problemstillinger.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnHumans in the Loop: Robots, Automation and Humanities Research
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.
Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Valgfagsbeskrivelser opdateres løbende på studiets hjemmeside: https://www.kdm.aau.dk/studiehaandbog/uddannelsen/kandidat/valgfag/

Fakta om modulet

Engelsk titelHumans in the Loop: Robots, Automation and Humanities Research
ModulkodeKAKDMVM1820
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterKA valgfag
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet