Medieproduceren

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset henvender sig til studerende, som har interesse for at få et indblik i professionel audiovisuel medieproduktion og som ønsker at få kompetencer indenfor mediebranchen. Kurset giver indsigt i en producers eller produktionsleders rolle og funktion i forhold til at kunne planlægge, konceptudvikle og ikke mindst finansiere en audiovisuel medieproduktion. Dette indebærer både spillefilm, dokumentarfilm, reklamefilm og computerspil. Hertil inddrages endvidere et metodisk aspekt i form af produktionsanalyse, der introducerer, de studerende kan arbejde med det praktiske inden for en akademisk ramme.

Kurset tillægger samtidig et praktisk orienteret perspektiv, der tager udgangspunkt i konkrete eksempler og demonstrerer bl.a. et audiovisuelt produkts tilblivelse fra idé til formidling og distribution. Herunder også dets budgettering og producerens opgave med at sælge produktet til tv-stationer, virksomheder og investorer.

Kurset præsenterer en række forelæsninger, der inkluderer undervisere, som har professionel erfaring med audiovisuelle medieproduktioner, hvortil øvelser løbende vil blive inddraget. Kursets øvelser er orienteret mod processen af et produkts tilblivelse, hvor det forventes af de studerende på et fælles pitching-forum præsenterer en idé, må også gerne være fiktiv, der tager udgangspunkt i en realistisk finansiering, budgettering samt visualisering af casen/ideen.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

  • koncepttænkning og design
  • struktur og organisation af medievirksomheder
  • medieproducerens professionelle funktioner
  • medieproduktets produktionsfaser, økonomistyring og budgettering
  • målgruppeanalysens metodik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af

  • Teorier og metoder af særlig relevans for Medieproducerens emneområde
  • Videnskabelige problemstillinger inden for Medieproducerens emneområde

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at udvælge relevante videnskabelige metoder og redskaber inden for Medieproducerens område
  • at kunne vurdere og vælge mellem relevante videnskabelige teorier, metoder, redskaber og på baggrund heraf at diskutere analyse- og/eller løsningsmodeller inden for Medieproducerens emneområde.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • at kunne anvende relevant teoretisk og metodisk viden til forståelse og løsning af Medieproducerens problemstillinger.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedieproduceren
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.
Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Valgfagsbeskrivelser opdateres løbende på studiets hjemmeside: https://www.kdm.aau.dk/studiehaandbog/uddannelsen/kandidat/valgfag/

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia producer
ModulkodeKAKDMVM1816
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterKA valgfag
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet