Innovationsledelse

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Indskrivning på kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi (innovation og videnøkonomi)

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modul 2 er at give den studerende kendskab til centrale teorier og begreber med hensyn til hvordan innovationsprocesser ledes og organiseres, og hvordan omgivelsesfaktorer, nationalt og internationalt, spiller ind på disse processer. 

I modulet præsenteres og diskuteres centrale teorier, modeller og begreber for innovationsprocessers ledelse og organisering, samt hvordan omgivelsesfaktorer, nationalt og internationalt, spiller ind på disse processer. Dette understøttes med empiriske eksempler.

Læringsmål

Viden

  • om centrale koncepter, definitioner, teorier og modeller for innovationsledelse. 
  • om teorier for hvordan faktorer i de nationale og internationale økonomiske miljø påvirker innovationsprocessen i virksomheder

Færdigheder

  • til at vurdere og fortolke en innovationsproces
  • til at identificere de forskelligartede udfordringer forbundet med innovationsprocessen og lave anbefalinger til at imødegå disse

Kompetencer

  • til selvstændigt at koordinere og udføre en analyse af innovationsprocesser i en virksomhed
  • til at udvikle anbefalinger for innovationsledelse

Undervisningsform

Forelæsning, øvelsesgange og skriftlig hjemmeopgave.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInnovation management
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående
kompetence- og læringsmål demonstrerer en omfattende og reflekterende opfyldelse af
modulets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den minimale acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående kompetence- og læringsmål.

Fakta om modulet

Engelsk titelInnovation management
ModulkodeKAINV201731
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Økonomi
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet