Specialisering (projekt)

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet sætter gennem et praksisnært projekt fokus på den studerendes specialiseringsdomæne. Dermed udgøres modulets faglige område af det valgfag (eller modulet: Programmering og prototyping), som den studerende har valgt som specialisering. Modulets deltagere grupperes efter specialisering og vil have mulighed for at arbejde kollaborativt om det praksisnære projekt. Der anvendes teori og modeller fra de studerendes specialiseringsfag og gennem faglig vejledning og evt. faglige seminarer bygger faget videre på og udvider de studerendes akademiske viden herom

Læringsmål

Viden

Specialiseringen sigter på, at den studerende opnår de samme kompetencer som valgmodulerne (eller modulet: Programmering og prototyping) samt tillige viden om:

  • national og international forskning inden for et specifikt område af it, læring og organisatorisk omstilling, også kritiske perspektiver på forskningen,

  • detaljeret viden om metoder, teorier og modeller inden for et specifikt område af it, læring og organisatorisk omstilling.

Færdigheder

Specialiseringen sigter på, at den studerende opnår de samme kompetencer som valgmodulerne (eller modulet: Programmering og prototyping) samt tillige færdigheder i:

  • at foretage forskningsmæssigt underbyggede vurderinger og valg indenfor et specifikt område af it, læring og organisatorisk omstilling,

  • at udarbejde problemformuleringer og hypoteser inden for et specifikt område af it, læring og organisatorisk omstilling.

Kompetencer

Specialiseringen sigter på, at den studerende opnår de samme kompetencer som valgmodulerne (eller modulet: Programmering og prototyping) samt tillige kompetencer til:

  • på videnskabeligt niveau og underbygget med akademisk viden kunne vurdere og analysere konkrete forhold der vedrører it, læring og organisatorisk omstilling,

  • at lave et forskningsdesign og gennemføre et større projekt inden for et specifikt område af it, læring og organisatorisk omstilling.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSpecialisering (projekt)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en diskussion mellem de(n) studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i det udarbejdede skriftlige arbejde i formen: en projektrapport. Projektrapportens sidetal: pr. studerende mindst 15 sider max 20 sider (max 30 sider ved individuel studerende). Prøvetiden er normeret til 30 min. for den første studerende og 20 min. pr. gruppemedlem derefter (dvs. 30 min. v. solister, 50 min. for to studerende og 70 min. for tre studerende osv.).
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVed bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelSpecialisation (project)
ModulkodeKAIIOL20148
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Læring og Filosofi
FakultetDet Humanistiske Fakultet