Supplerende metodefag

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er, at den studerende stifter bekendtskab med begreber og teorier fra "grænseflader" mellem historiefaget og andre beslægtede samfundsvidenskabelige discipliner.

Studienævnet udbyder en seminarrække som valgfag, og indholdet besluttes løbende af studienævnet for historie.

Den studerende skal vælge ét valgfag; valgmuligheder vil fremgå af studieordningen.

Læringsmål

Viden

  • at den studerende kan forstå og anvende begreber og teorier fra grænseflader mellem historiefaget og andre beslægtede samfundsvidenskabelige discipliner.

Færdigheder

  • se under læringsmålet for viden

Kompetencer

  • se under læringsmålet for viden.

Undervisningsform

Seminarer med tilknyttede øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSupplerende metodefag
Prøveform
Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Det supplerende metodefag bestås ved aktiv deltagelse.
For dem, der ikke består kurset ved aktiv deltagelse, afholdes en skriftlig prøve. Til den skriftlige prøve stilles der spørgsmål af samme type og sværhedsgrad som spørgsmålene i øvelsesopgaverne.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSupplementary Methodologies
ModulkodeKAHIS20176
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Historie
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet