E-marketing/E-commerce

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Centrale emner og problemstillinger inden for digitalisering, e-marketing og e-handel i relation til formulering af international marketingsstrategi.

Læringsmål

Viden

Modulet vil sætte den studerende i stand til at:

• Demonstrere viden om digitalisering samt redskaber og strategier inden for e-marketing.

 

 

Færdigheder

Modulet vil sætte den studerende i stand til at:

• Tilegne sig færdigheder og kompetencer til at anvende disse teorier og metoder til at foretage undersøgelser af marketingrelaterede problemstillinger i en virksomhed. Herunder segmentering og udformning af marketingstrategier.

 

Kompetencer

Modulet vil sætte den studerende i stand til at:

• Tilegne sig færdigheder og kompetencer til at anvende disse teorier og metoder til at foretage undersøgelser af marketingrelaterede problemstillinger i en virksomhed. Herunder segmentering og udformning af marketingstrategier.

 

Undervisningsform

Undervisningen gennemføres som en kombination af forelæsninger, cases og seminarer. Forelæsningerne vil give den studerende kendskab til udviklingen i digitalisering af for-retningsprocesser samt teorier, der ligger til grund herfor. Den studerende får praktiske redskaber til at analysere digitale processer inden for marketing i internationale virksomheder. De studerende udarbejder i tværkulturelle grupper en modulrapport, som forsvares ved en mundtlig eksamen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnE-marketing/E-commerce
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en omfattende og reflekterende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den minimale acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående kompetence- og læringsmål.

Fakta om modulet

Engelsk titelE-marketing/E-commerce
ModulkodeKAEIM20162
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Erhvervsøkonomi
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet