Globalisering og byudvikling

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Ingen udover de generelle adgangskrav til uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Kurset giver deltagerne en videregående indføring i den internationale globaliserings- og urbaniseringsteori med henblik på at kunne identificere baggrund og konsekvenser for nye byudviklingstendenser. De empiriske eksempler hentes primært i den vestlige verden med særlig vægt på Danmark.


Mål
Kurset har til formål at give de studerende en teoretisk indføring i globalisering og bypolitik med henblik på at forstå byers indbyrdes konkurrencesituation. De studerende skal opnå en dybere forståelse for årsager og de særlige udtryksformer for byers byudviklingsprojekter, især nyere former for byudvikling i postindustrielle og post-forstads områder; men også de afledte konsekvenser heraf, i form af nye ulighedsmønstre samt nye relationer mellem kommunale, demokratiske og private aktører.

Gennemførelsen af modulet skal give de studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Læringsmål

Viden

  • Kunne demonstrere viden om teoretiske og empiriske forhold ved nyere byudvikling.

Færdigheder

  • Kunne sammenkæde byudviklingens konkrete former med globaliseringens overordnede strukturer samt konkret bypolitik.
  • Kunne vurdere konkrete byudviklingsprojekters langsigtede effekt i relation til ulighed og offentlig- private relationer.

Kompetencer

  • Kunne vurdere konkrete tiltags effekt i relation til post-industrielle og post-forstads områder.

Undervisningsform

Kurset foregår som blanding af forelæsninger og øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGlobalisering og byudvikling
Prøveform
Skriftlig
Modulet afsluttes med en individuel skriftlig eksamen med udgangspunkt i kursuspensum, der bedømmes efter gældene karakterskala med ekstern censur.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGlobalization and urban development
ModulkodeKABBB20175
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet