Social differentiering i byen: Livsformer, klasser og livsstil

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Ingen udover de generelle adgangskrav til uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Kurset giver de studerende en indføring i forskellige teoretiske perspektiver omkring sammenhængen mellem byens udvikling, sociale klasser, livsformer og sociale grupper. Der vil også være fokus på forskellige empiriske undersøgelser, hvor der er gjort forsøg på at efterprøve sammenhængene i disse teorier og følgelig at informere og videreudvikle disse teorier. Teorier om social mobilitet (stabilitet og vækst) i storbyen vil også høre til de fokusområder, der berøres i dette modul.

Mål
Målet med kurset er at give de studerende en videregående indføring i sociale klassers betydning for sociale differentieringer i byrummet. Det er i den forbindelse målet, at de studerende skal blive i stand til at reflektere og analysere over bysociologiske teorier, der forbinder udviklingen af byen med såvel horisontale (livsformer og sociale gruppe) som vertikale (klasser) sociologiske inddelinger.

Gennemførelsen af modulet skal give de studerende følgende viden, færdigheder og komptencer:

Læringsmål

Viden

  • Videregående indsigt i og overblik over teoretiske bidrag omkring byens udvikling, klasser, livsformer og sociale grupperinger.
  • Gengive og redegøre for kernebegreber og centrale forståelser fra teorier om klasser, livsformer, sociale grupperinger og mobilitet.

Færdigheder

  • Relatere, sammenligne og diskutere teoretiske perspektiver på centrale problemstillinger omkring sammenhængen mellem byens udvikling, klasser, livsformer og sociale grupperinger.
  • Relatere, sammenligne og diskutere forskellige niveauer af sammenhængen mellem byens udvikling, klasser, livsformer og sociale grupperinger.

Kompetencer

  • Kritisk reflektere og vurdere forskellige perspektivers rækkevidde og forklaringskraft når det gælder sammenhængen mellem byens udvikling, klasser, livsformer og sociale grupperinger.

Undervisningsform

Kurset afvikles som forelæsninger.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocial differentiering i byen: Livsformer, klasser og livsstil
Prøveform
Mundtlig
Modulet afsluttes med en individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i kursuspensum, der bedømmes efter gældene karakterskala med intern censur.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial differentiation in the city: Lifestyles, classes and lifestyle
ModulkodeKABBB20173
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet