Speciale

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Den studerende gennemfører en selvstændig forskningsproces, hvor der lægges vægt på relevans, teoretisk forankring, metodiske overvejelser og evt. empirisk grundlag. Specialet skal præsenteres overskueligt, logisk og med overholdelse af reglerne for god videnskabelighed. Specialet skal have afsæt i fagets kernefaglighed. Endelig skal specialet demonstrere den studerendes evne til at fremstille og formidle sit arbejde og resultater på forståelig og overskuelig måde.

Mål
Specialestudiet har til formål at opøve den studerende til selvstændigt at kunne formulere og gennemføre en forskningsproces over et selvvalgt emne inden for en afgrænset problemstilling. Specialestudiet forudsætter således overblik over relevant metode og teori samt evnen til at strukturere og gennemføre et forskningsprojekt under vejledning

Gennemførelsen af modulet skal give de studerende følgende viden, færdigheder og kompeencer:

Læringsmål

Viden

  • Har konkret viden om forskningsprocessens enkelte elementer.
  • Har viden om tilrettelæggelse og gennemførelse af en forskningsproces.
  • Har indgående forståelse for og viden om formidling.

Færdigheder

  • Kan overskue empirisk baserede problemstillinger og relatere disse til metodisk og teoretisk viden.
  • Kan selvstændigt planlægge og organisere et mindre forskningsprojekt.
  • Kan vurdere relevansen af teori og metode i relation til konkrete problemstillinger.

Kompetencer

  • I stand til at tilrettelægge og gennemføre en selvstændig forskningsopgave på baggrund af relevant teori og metode.
  • Kritisk kunne reflektere over forskellige metoders anvendelig og relevans.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSpeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelThesis
ModulkodeKABBB201715
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet