Feltkursus

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset har til hensigt at ruste de stuidernde til at tilrettelægge og gennemføre praksisrettet forskning, der på den ene side benytter videnskabelige metoder og teori på videregående niveau og på den anden side kan formidles til konkrete samarbejdsparter og organisationer i omverdenen, der har interesse for de undersøgte problemstillinger.

Kurset består af et forberedelseskursus, et feltophold og en analysefase. De tre dele ses som en integreret del af feltkurset, og de studerende skal deltage aktivt i alle tre dele. Under feltopholdet arbejdes med en selvvalgt opgave ca. halvdelen af tiden, mens den øvrige tid anvendes på ekskursioner og mindre opgaver. Der udarbejdes en rapport over feltopholdets aktiviteter.

Læringsmål

Viden

Kunne demonstrere viden om forskellige metoders fordele og ulemper i relation til konkrete problem- stillinger.

Færdigheder

Kunne fremstille resultaterne af analysen på en enkel og forståelig måde.
Kunne sammenholde anvendt metode og teori i forhold til den valgte problemstilling.

Kompetencer

Kunne vurdere forskellige metoders anvendelighed og validitet ved forskellige problemstillinger. Kunne tilrettelægge og styre en større, empirisk baseret analyse i praksis. Kunne argumentere overbevisende for valg af me- tode og analysedesign.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFeltkursus
Prøveform
Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Aktiv deltagelse i kurset, samt en feltrapport med mundtlig overhøring
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelFeltkursus
ModulkodeKABBB201713
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sociologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet