Kildeanalyse (historie)

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
en studerende kan vurdere, vælge og anvende kilder i forhold til en given problemstilling. Ydermere kan den studerende reflektere metodisk over egen kildeudnyttelse.

Indhold
Formålet med dette modul er at støtte den studerendes arbejde med kilderne i modul L. Der lægges vægt på diskussion af kildegrundlag, -typer, -udvælgelse og -udnyttelse.

Læringsmål

Viden

Den studerende kan efter at have gennemført modulet:

  • kritisk vurdere og vælge kildetyper og konkrete kilder til belysning af en problemstilling,
  • anvende og tolke kilderne i forhold til problemstillingen
  • argumentere for og reflektere over den valgte analysestrategi.

Undervisningsform

Workshop samt vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKildeanalyse (historie)
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig rapport, der udarbejdes individuelt.
Opgavens omfang: Max. 10 normalsider.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierMålopfyldelse til karakteren 12:
Den studerende kan kritisk vurdere og vælge kildetyper og konkrete kilder til belysning af en problemstilling,
Den studerende kan anvende og tolke kilderne i forhold til problemstillingen.
Den studerende kan argumentere nuanceret for svagheder og styrker ved den valgte analysestrategi.

Målopfyldelse til karakteren 02:
Den studerende kan vælge kildetyper og konkrete kilder til belysning af en problemstilling,
Den studerende kan anvende kilder i forhold til problemstillingen.
Den studerende kan redegøre for den valgte analysestrategi.

Fakta om modulet

Engelsk titelSource analysis (history)
ModulkodeKAAHL201714
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Historie
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum er på 500 sider. Dertil kommer det af den studerende fundne kildemateriale.