Medieret

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • At give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil

Læringsmål

Viden

 • Medieretlig terminologi, retskilder og argumentation
 • Indgående kendskab til og forståelse for fagets hovedområder:
  • Afgrænsning af centrale begreber som ”medier”, ”journalist” mv. i det digitale medielandskab med mange nye typer medier
  • Mediernes ytringsfrihed
  • Indskrænkninger i mediernes ytringsfrihed, herunder freds- og æreskrænkelser
  • Medieansvar
  • God presseskik og journalisters rettigheder
  • Medier og persondatabeskyttelse
  • Medier og ophavsret
  • Konkurrence og statsstøtte

Færdigheder

 • Anvende juridisk metode på medieretlige problemstillinger
 • Anvende medieretlige begreber og terminologi korrekt
 • Identificere, kvalificere og løse juridiske problemstillinger inden for medieretten
 • Vise kendskab til og kunne redegøre for indholdet af de relevante medieretlige regler
 • Kunne vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse

Kompetencer

 • Anvende juridisk metode på medieretlige problemstillinger
 • Erhverve og anvende viden om medieretlige problemstillinger
 • Kvalificere og løse juridiske problemstillinger i forhold til medieretlige regler og principper
 • Formulere sig klart og velstruktureret om medieretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi og begrebsanvendelse

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • ECTS-deklaration:
Forelæsning/workshop30
Undervisningsforberedelse120
Forberedelse til oplæg mv.50
Eksamensforberedelse70
I alt270

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedieret
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

 • Modulet er samlæst med Erhvervsøkonomi-jura 9. semester

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia Law
ModulkodeKA-JU-13-S46
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Søren Sandfeld Jakobsen og Sten Schaumburg-Müller, Medieretten, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, seneste udgave
 • Diverse faglige artikler
 • Domme og kendelser