Socialret – Børn og Unge

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • At give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil

Læringsmål

Viden

 • Det sociale områdes retskilder, nationalt og internationalt
 • Socialrettens systematik, hovedprincipper og grundlæggende begreber
 • Myndighedsstruktur, organisering og styring
 • Børns rettigheder
 • Kommunale myndigheders tilsyns- og rådgivningspligt
 • Myndigheders og privates underretningspligt vedrørende børn
 • Undersøgelse og oplysning af sager om børn og unge
 • Frivillige og tvangsmæssige indgreb i hjemmet og uden for hjemmet, herunder tvangsbortadoption
 • Børns og forældres rettigheder i de særlige procesregler for børnesager, herunder reglerne for advokatbistand
 • Krav til anbringelsen, herunder kommunens pligter under anbringelsen
 • Barnets ret til samvær under anbringelsen, herunder overvåget samvær, telefon- og brevkontrol
 • Magtanvendelse i forhold til anbragte børn
 • Hjemgivelse
 • Efterværn
 • Handicaprelaterede ydelser til børn og unge

Færdigheder

 • Redegøre for reglerne vedrørende børn og unge i socialretten
 • Redegøre for de relevante faktuelle og retlige spørgsmål inden for faget
 • Analysere reglernes indhold og argumentere for valg af retskilde
 • Identificere og afgøre processuelle og materielle spørgsmål
 • Redegøre for de retlige konsekvenser af en lovovertrædelse, og redegøre for håndhævelse

Kompetencer

 • Kunne identificere og formulere videnskabelige problemstillinger inden for socialretten med udgangspunkt i børne- og ungeområdet
 • Kunne opstille nye løsninger, vælge relevante løsninger og begrunde valget på et videnskabeligt grundlag, kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger inden for socialretten med både fagfæller, ikke-specialister, samarbejdspartnere og brugere i et korrekt sprog, og kunne tage ansvar for egen fagl     ig udvikling og specialisering

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Aflevering af synopsis

Prøver

Prøvens navnSocialret - Børn og Unge
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
20 minutters eksamen per studerende
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Synopsis må medbringes til eksamen
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

 • Modulet er samlæst med Erhvervsøkonomi-jura 8. semester

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Law
ModulkodeKA-JU-13-S24
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • ”Socialret. Børn og unge" af Schultz, Trine; Hartoft, Hanne; Klausen, John; Hielmcrone, von Nina/ Jurist- og Økonomforbundets Forlag,  seneste udgave