Kommunalret

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • At give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil

Læringsmål

Viden

 • Rammerne for det kommunale selvstyre, regionerne og disses organisering
 • Regler om kommunernes styrelse
 • Kommunens adgang til at udføre erhvervsvirksomhed
 • Kommunens adgang til at støtte privat erhvervsvirksomhed
 • Kommunens adgang til at overlade opgaver til andre myndigheder og til private
 • Kommunal selskabsdeltagelse
 • Kommuners salg af fast ejendom
 • Kommunens adgang til at støtte foreninger, religiøse formål mv.
 • Samspillet mellem embedsmænd og politisk niveau i kommuner og regioner
 • Reglerne for kommunal låntagning og garantistillelse
 • Det kommunale og regionale tilsyn, herunder tilsynets sanktionsmuligheder

Færdigheder

 • Anvende kommunalrettens begreber og terminologi
 • Identificere og redegøre for relevant lovgivning og principper
 • Anvende relevante retskilder, herunder lovgivning, tilsynspraksis og retslitteraturen, redegøre for tilsyns- og sanktionsmæssige problemstillinger

Kompetencer

 • Kunne identificere, analysere og vurdere problemstillinger inden for kommunalretten og regionernes retsforhold
 • Kunne rådgive kommuner/regioner og disses samarbejdspartnere, herunder selskaber med kommunal deltagelse
 • Kunne vælge løsninger og begrunde valget på et videnskabeligt grundlag
 • Kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere problemstillinger inden for kommunalretten og regionernes retsforhold

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKommunalret
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

 • Modulet er samlæst med Erhvervsøkonomi-jura 8. semester.

Fakta om modulet

Engelsk titelLocal Government Law
ModulkodeKA-JU-13-S23
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Karsten Revsbech: Kommunernes opgaver Kommunalfuldmagten mv., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, seneste udgave
 • Steen Rønsholdt og Azad Taheri Abkenar: Kommunalret i grundtræk, Karnov Group, seneste udgave (uddrag)
 • Udvalgte domme og tilsynspraksis samt uddrag fra ministerielle vejledninger og rapporter