Grundlæggende skatteret

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Faget tilsigter at give den studerende en solid forståelse for skatterettens grundprincipper og princippernes anvendelse på konkrete skatteretlige problemstillinger. Det tilsigtes, at den studerende tilegner sig særlig viden om beskatning af fysiske personer, herunder principperne for skatternes beregning. Det tilsigtes yderligere, at den studerende kan formulere sig klart og velstruktureret om skatteretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi.

Skatteforvaltningsopbygning, indkomstbegreber og skatteberegning, erhvervsindkomst, lønmodtagere, gaver og andre indtægter, rette indkomstmodtager og familiebeskatning.

Læringsmål

Viden

 • Den almene skatterets grundbegreber og grundregler
 • Skatteforvaltningens opbygning
 • Skatterettens retskilder
 • Subjektiv skattepligt for fysiske personer
 • Indkomstbegrebet og indkomstkategorier
 • Driftsomkostninger og tab
 • Lønmodtageres opgørelse af bruttolønsindkomst og fradrag
 • Erhvervsmæssig virksomhed
 • Afskrivninger
 • Beskatning af gaver og andre indtægter
 • Familiebeskatning
 • Principper om rette indkomstmodtager

Færdigheder

 • Identificere relevante skatteretlige problemstillinger i afgørelser og domme
 • Identificere relevante skatteretlige problemstillinger inden for fysiske personers skattepligt og fradragsret
 • Anvende skattelovgivningens bestemmelser korrekt
 • Identificere og prioritere relevante retskilder og principper.
 • Angive hovedtræk af relevante skattesatser mv.

Kompetencer

 • Anvende juridisk metode på grundlæggende skatteretlige spørgsmål
 • Kvalificere og relatere skatteretlige problemstillinger i forhold til skattelovgivningens regler og principper
 • Formulere sig klart og argumentere kvalificeret om skatteretlige spørgsmål med an- vendelse af korrekt terminologi
 • Kunne vurdere og analysere reglernes indhold
 • Kunne deducere juridiske løsninger på de skatteretlige problemstillinger ved anvendelse af skattelovgivningen og andre relevante retskilder
 • Argumentere overbevisende for juridiske løsninger på de skatteretlige problemstillinger

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Studenterinstruktioner

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrundlæggende skatteret
Prøveform
Skriftlig
3 timers eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler• Tilladte hjælpemidler til skriftlig eksamen: Alle
• Internetadgang: Ingen
• Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én bærbar computer eller én tablet i alt)
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Faget er samlæst med Grundlæggende skatteret for erhvervsjura, 5. semester (studieordning 2013).

Fakta om modulet

Engelsk titelBasic Tax Law
ModulkodeKA-JU-13-1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Aage Michelsen m.fl.:Lærebog om indkomstskat, DJØF´s forlag, seneste udgave