Grundlæggende kemisk procesteknik og termodynamik

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Redegøre for grundlæggende procestekniske begreber, herunder systemer, systemgrænser, procestyper, procesenheder og procesvariable 
 • Redegøre for begreberne energi, energioverførsel og effekt
 • Redegøre for systematikken for opstilling og beregning af balanceligninger
 • Forklare termodynamikkens hovedsætninger
 • Redegøre for ideale gasser 
 • Redegøre for varme, arbejde og indre energi
 • Redegøre for termodynamiske materialeegenskaber 
 • Redegøre for Boltzmann-fordelingen
 • Forklare entropi
 • Forklare enthalpi og kunne definere standard enthalpiændringer ved fysiske processer og kemiske reaktioner
 • Redegøre for Gibbs fri energi, faseligevægte for rene stoffer samt fasediagrammer
 • Redegøre for kemisk potentiale og termodynamisk ligevægt for kemiske reaktioner

Færdigheder

 • Læse procesdiagrammer
 • Foretage en relevant afgrænsning og/eller opdeling af en given teknisk, kemisk eller biologisk proces og udfærdige et blok- eller procesdiagram herfor
 • Omregne mellem enheder
 • Opstille og løse massebalancer for stationære ikke-reaktive systemer og reaktive systemer
 • Regne på ideale gasser og ideale gasblandinger
 • Estimere kompressibilitetsfaktoren for en real gas ved givne procesbetingelser 
 • Anvende fasediagrammer og damptabeller
 • Foretage termokemiske beregninger
 • Beregne ligevægtsforhold på baggrund af termodynamiske data
 • Opstille og løse energibalancer for stationære systemer 
 • Anvende metoder og teorier inden for kemisk procesteknik og termodynamik på simple modelsystemer

Kompetencer

 • Anvende den termodynamiske teori og de procestekniske metoder til at forstå, beskrive og løse problematikker inden for fagområder som analytisk kemi, materialelære, separationsteknik, kemisk reaktionsteknik og procesdesign

Undervisningsform

Forelæsninger og teoretiske øvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

150 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrundlæggende kemisk procesteknik og termodynamik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i fællesbestemmelserne

Fakta om modulet

Engelsk titelFundamental Chemical Engineering and Thermodynamics
ModulkodeK-KT-D2-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet