Masterprojekt

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er at give den studerende tid til en selvstændig videnskabelig fordybelse samt planlægning og gennemførelse af et videnskabeligt projekt indenfor et af uddannelsens emneområder (fagpakker)

Projektemner vil hovedsageligt være relaterede til igangværende aktiviteter indenfor et udvalgt forskningsområde på Sektion for Bioteknologi

Projekter kan også gennemføres helt eller delvist i samarbejde med virksomheder eller andre danske eller udenlandske forskningsinstitutioner

Projektet vil normalt indeholde både teoretiske og eksperimentelle elementer og præsenteres i en rapport eller videnskabelig artikel, normalt udfærdiget af én studerende og i overensstemmelse med almindelige videnskabelige principper

Læringsmål

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet

  • Skal kunne planlægge, gennemføre og afrapportere et individuelt forskningsprojekt indenfor aftalt tid
  • Skal kunne udforme en afbalanceret og effektiv skriftlig og mundtlig formidling af et projekts resultater og konklusioner

Kompetencer

  • Skal kunne gennemføre teknisk udvikling og forskning og løse komplicerede tekniske problemer ved anvendelse af videnskabelige metoder
  • Skal kritisk kunne sammenligne og vurdere et projekts resultater set i forhold til eksisterende viden og anerkendte teorier inden for området
  • Skal kunne inddrage samfundsmæssige, økonomiske, miljø- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser i gennemførelsen af et projekt

Undervisningsform

  • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMasterprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeK-BT-M2-77
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormD

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi, Miljø og Bioteknologi
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet