Biogas og bioethanol

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er at give en introduktion til produktion af biogas og bioethanol 

At give en uddybende indsigt i centrale biologiske og tekniske problemstillinger herunder enzymatiske og mikrobielle processer samt produktionsudstyr i forbindelse med produktion af biogas og bioethanol

Projektet tager udgangspunkt i en enzymatisk forbehandling af biomasse med efterfølgende mikrobiel omsætning og produktion af enten biogas eller bioethanol

Gennemgangen skal føre til en overordnet beskrivelse af et procesflow og et produktionsanlæg

Projektet kan envidere indeholde en eksperimentel del, som fokuserer på en bioteknologisk delproces til omsætningen af et udvalgt biomassebaseret substrat

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

 • Redegøre for egnede substrater til produktion af biogas og bioethanol
 • Redegøre for udvikling af mikrobielle samfund i relation til produktion af biogas
 • Redegøre for - og demonstrere forståelse af enzymatiske og mikrobielle processer som udnyttes i produktion af biogas og bioethanol
 • Redegøre for procesforløb i produktion af biogas og bioethanol
 • Redegøre for procesudstyr til produktion af biogas og bioethanol
 • Redegøre for restprodukter 

Færdigheder

 • På basis af forskelllige substrater foreslå forbehandling og metoder til produktion af biogas og bioethanol 
 • Udføre forsøg med forbehandling af substrater til produktion af biogas og/eller bioethanol
 • Udføre simple gæringsforsøg til analyse af biogas og/eller bioethanol produktion 
 • Skal kunne opstille massebalancer for delprocesser
 • Foretage beregning og vurdering af udbytter

Kompetencer

 • Med udgangspunkt i en udvalgt biomasse fra landbrug, skovbrug eller affaldsbehandling at beskrive et overordnet procesflow til produktion af hhv. biogas og bioethanol
 • På basis af viden om substrater og biologisk omsætning opstille massebalancer for udvalgte delprocesser
 • Foretage en overordnet beskrivelse af den tekniske opbygning af et anlæg til produktion af hhv biogas og bioethanol 

Undervisningsform

 • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBiogas og bioethanol
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBiogas and bioethanol
ModulkodeK-BT-M2-73
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi, Miljø og Bioteknologi
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet