Nanofysik: (B) Overfladefysik

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i projektet på FYS7.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektmodulet skal give den studerende forståelse af faste stoffers overfladefysik, samt evne til at beskrive og karakterisere fænomener der foregår på overflader.

Læringsmål

Viden

  • Skal have kendskab til de grundlæggende teorier, begreber og eksperimentelle metoder indenfor overfladefysik
  • Skal kunne anvende disse teorier, begreber og metoder på relevante problemer
  • Skal have kendskab til og kunne redegøre for principperne bag eksperimentalfysiske og laboratorietekniske aspekter af overfladefysikken

Færdigheder

  • Skal kunne præsentere de anvendte eksperimentelle og/eller teoretiske metoder på en klar og struktureret måde både skriftligt og mundtligt
  • Skal kunne anvende eksperimentelle metoder til karakterisering af metalliske og halvledende materialers overflader
  • Skal kunne analysere og beskrive kendte fysiske fænomener og processer der foregår ved overflader
  • Skal kunne føre en videnskabelig diskussion af resultaterne fra projektarbejdet og sammenholde teori og eksperimenter hvis begge foreligger

Kompetencer

  • Skal kunne anvende begreber og teori fra faststoffysik og overfladefysik til at beskrive fænomener og processer der foregår på overflader til både fagfæller og til ikke-specialister
  • Skal kunne tage ansvar for egen læring og selv kunne opsøge viden og udvikle færdigheder fra andre discipliner, som kunne være relevante for problemfeltet

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNanofysik: (B) Overfladefysik
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelNano Physics: (B) Nano Physics: Surface Science
ModulkodeF-FYS-K2-2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet