Beregningsteknik indenfor elektronikområdet 2

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i beregningsteknik indenfor elektronikområdet 1 med underliggende forudsætninger.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formål:

 • At lære de studerende lineær algebra med komplekse tal, herunder egenværdiproblemet samt diverse spektralsætnigner, similaritetstransformationer, lineære afbildninger, vektorrum, unitære systemer samt kvadratiske former og kanonisk form.
 • Gram-Schmidt proceduren samt mindste kvadraters metode
 • At lære de studerende kompleks funktionsteori At lære de studerende teorien om tidsdiskrete systemer, z-transformation og samplingsteori.

Læringsmål

Viden

Målet er at bibringe de studerende viden om:

 • Hermitisk, skævhermitisk, unitær matricer og deres reelle specialtilfælde
 • Orthogonale egenbaser
 • Gram-Schmidt-proceduren
 • Residueregning
 • Uegentlige integraler
 • Cauchys hovedværdisætning
 • Tids-diskrete signaler og systemer
 • Lineære tids-invariante systemer (LTI-systemer)
 • Kausalitetsforhold og foldningsoperationer i LTI-systemer
 • Z-transformation
 • Z-transformeredes konvergensregioner og egenskaber
 • Den inverse Z-transformation
 • Beregning og anvendelse af den inverse Z-transformation
 • Lineære differensligninger med konstante koefficienter
 • Stabilitets- og kausalitetsforhold
 • Repræsentation af tids-diskrete signaler og systemer i frekvensdomænet
 • Nyquist-Shannon’s samplingssætning

Færdigheder

 • At afgøre om givne matricer er selvadjungerede, skævadjungerede eller isometriske
 • At finde egenværdier og egenvektorer
 • At bestemme arthogonale egenbaser og unitære systemer
 • At finde den kanoniske form for en kvadratisk form
 • At diagonalisere en kvadratisk matrice
 • At anvende Laurents sætning
 • At finde singulariteter og nulpunkter for analytiske funktioner
 • At udføre integration af residuer
 • At vurdere LTI-systemers egenskaber og kausalitet
 • At gennemføre og udnytte Z-transformation og invers Z-transformation
 • At opstille lineære differensligninger
 • At bestemme/fastlægge stabilitets og kausalitetsforhold
 • At planlægge sampling og vurdere tids-diskrete signaler og symboler i frekvensdomænet 

Kompetencer

 • At finde egenværdier, egenvektorer og unitære systemer for generelle komplekse matricer
 • At transformere en given kvadratisk form over til kanonisk form og bestemme det tilsvarende koniske snit
 • At forstå brugen af Laurentrækker og residuer til kompleks integration
 • At designe LTI-systemer ud fra kravene til impulse-responses og kausalitet
 • At foretage og udnytte resultater fra Z-transformation og invers Z-transformation
 • At fastlægge sampling i tidsdomænet og analysere tids-diskrete signaler og systemer i frekvensdomænet.

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning, workshops, selvstudie.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBeregningsteknik indenfor elektronikområdet 2
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEngineering Mathematics for Electronic Engineers 2
ModulkodeESNEITB4K3F
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design