Forspecialisering i Interaktionsdesign

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At den studerende får indsigt i og kan formidle et aktuelt forskningsproblem inden for interaktionsdesign, således at den studerende på 4. semester (IxD10) kan lave sit speciale projekt på baggrund heraf.

Universitetsuddannelser er forskningsbaserede uddannelser; alle studerende skal på kandidatuddannelsen opnå dybtgående indsigt i forskningens aktuelle problemstilling og metoder.

Læringsmål

Viden

  • dokumentere dybtgående kendskab til og overblik over en aktuel problemstilling inden for forskningen i interaktionsdesign.

Færdigheder

  • ræsonnere om og med de berørte begreber og teknikker
  • anvende og skabe teoridannelser inden for fagområdet i forbindelse med formulering af og analyse af et problem inden for forskning i interaktionsdesign.
  • formidle en aktuel problemstilling indenfor interaktionsdesign og det tilhørende begrebsapparat inden for forskningsområdets rammer

Kompetencer

  • anvende begreberne og ræsonnementerne inden for fagområdet til at formulere og analysere et problem inden for en aktuel problemstilling i forskning inden for interaktionsdesign

Undervisningsform

Projektarbejde, der skal omfatte: 1) formulering og analyse af et problem inden for forskningen i interaktionsdesign, og 2) begrundede overvejelser om løsning af dette problem

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 450 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForspecialisering i Interaktionsdesign
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS20
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelPre-specialization in Interaction Design
ModulkodeDSNIXDK301
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design