Databaser for udviklere: Kompleks data og logik i databasen

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Den studerende skal have kompetencer svarende til dem man får ved at gennemføre enkeltfagsmodulerne Databasemanagementsystemer og Spatielle og temporale databaser

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Objekt-relationelle databaser
  • Array og sæt som basale data typer
  • Komposite bruger definerede data typer
  • Nested tabeller (tabeller i tabeller)
  • LOB, CLOB og BLOB til f.eks. billeder, video og lyd gemt i databasen
  • Avancerede stored procedures og triggers
 • XML data
  • SQL/XML standarden
  • Relationelle data til XML
  • XML til relationelle data
  • DTD og XMLSchema
  • XPath, XQuery og relaterede XML teknologier
 • Tekst data
  • Tekst indeksering
  • Tekst søgning

 

Det ultimative mål med dette kursus er at flytte al data og logik over i et ORDBMS. Glem alt om C#, Python og Java, avanceret SQL er vejen frem! Der arbejdes i dette kursus videre med de avancerede data typer, der kan gemmes direkte i et ORDBMS. Det er f.eks. at gemme data, der ikke er i første normal form. De datanære aspekter af at gemme og forespørge på XML i et ORDBMS dækkes i detaljer. Ligeledes gennemgås i detaljer, hvorledes løst strukturerede tekst dokumenter så som Word og Open-Office dokumenter kan gemmes og forespørges på i et ORDBMS.

 

De studerende skal i løbet af kurset udarbejde et miniprojekt i grupper. Dette projekt skal omhandle de centrale emner, der dækkes i kurset. Miniprojektet skal være anvendelsesorienteret dvs. bruge de teknologier og teorier, der gennemgås i kurset. Det er ideelt hvis miniprojektet er relateret til og relevant for de studerendes jobs.

Læringsmål

Viden

Efter gennemførelse af faget skal den studerende kunne

 • Forstå og anvende de avancerede bruger-definerede data typer arrays, structs og nested-tabeller
 • Designe og implementere avanceret kode, der afvikles i databasen i form at bruger definerede typer
 • Forstå og anvende de datanære aspekter af XML dokumenter
 • Forstå og anvende mapning af relationel data til XML data
 • Forstå mapning af XML data til relationel data
 • Forstå og anvende basale DTD/XMLSchema data definitioner
 • Forstå og anvende basale XPath/XQuery forespørgsler
 • Forstå og anvende hvorledes ustruktureret tekst gemmes i et ORDBMS
 • Forstå og anvende hvorledes der forespørges på ustruktureret tekst
 • Forstå og vurdere forskelle på XML, tekst og relationel data
 • Forstå og anvende avancerede bruger-definerede data typer
 • Demonstrere kendskab til relevante teorier og metoder for den aktuelle problemstilling
 • Relatere den konkrete problemstilling til fagområdet
 • Analysere datahåndteringsbehovet for en konkret problemstilling
 • Evaluere forskellige teknologier i forhold til behovene og vælge den rette
 • Designe en teknisk datahåndteringsløsning for en konkret problemstilling
 • Implementere løsninger med de relevante komplekse datatyper vha. førende værktøjer

Færdigheder

Se viden

Kompetencer

Se viden

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDatabaser for udviklere: Kompleks data og logik i databasen
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Individuel, ekstern evaluering med udgangspunkt i en mundtlig fremlæggelse af projektrapporten for miniprojektet.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDatabases for Developers: Complex Data and Logic in a Database
ModulkodeDSNITEV6
ModultypeKursus
SemesterTjek detaljer på https://www.master-it-vest.dk/fagpakker/softwarekonstruktion.html
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design