Videnskabsteori

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • datalogiens historie, grundlagsdiskussioner og relationer til andre videnskaber
 • etiske spørgsmål inden for forskning i og anvendelse af datalogiens fagområder
 • videnskabelig metode; empiriske og teoretiske tilgange
 • teorier for erkendelse og modeldannelse. Kvantitative og kvalitative metoder og disses anvendelighed; design af eksperimenter, tilgange til anvendelse af statistik
 • praksis for mundtlige og skriftlig kommunikation inden for datalogiens forskningsområder
 • det videnskabelige samfund inden for datalogi; typer af videnskabelige publikationer, peer review-processen

Færdigheder

 • kunne redegøre for problemstillinger inden for datalogiens forskning og praksis ud fra en videnskabsteoretisk indsigt
 • kunne benytte sig af gængse former for mundtlig og skriftlig kommunikation af videnskabelige art inden for datalogi
 • kunne gøre brug af de fornødne skriftlige færdigheder i disse sammenhænge

Kompetencer

 • kunne analysere, vurdere og tage kritisk stilling til videnskabsteoretiske aspekter af forskning i og anvender af datalogiens fagområder
 • kunne reflektere over egen og andres mundtlige og skriftlige kommunikation af videnskabelig art inden for datalogi

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. kapitel 3

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 150 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVidenskabsteori
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory of Science
ModulkodeDSNDATFB605
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design