Udvikling af applikationer – fra brugere til data, algoritmer og test – og tilbage igen

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Anbefalede faglige forudsætninger:
Modulet bygger videre på viden opnået i projektmodulerne på 1. – 2. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

FORMÅL          
Den studerende skal opnå viden om problemstillinger og fundamentale teknikker i udvikling af applikationer til løsning af realistiske opgaver; og opnå erfaring med udvikling af store systemer, arbejdsdeling og kvalitetskontrol herunder aftestning og afprøvning.

BEGRUNDELSE    
Projektenheden fokuserer på at opnå færdigheder med bestemte og på forhånd fastlagte metoder, sprog og værktøjer. Projektenheden skal således sikre, at den studerende opnår et fælles fundament omkring programudvikling, der kan udnyttes i efterfølgende semestre.

Læringsmål

Viden

 • analysere og modellere krav i det objektorienterede paradigme
 • strukturere en applikation i en flerlags arkitektur ved hjælp af gængse programmønstre
 • designe, realisere og afteste en applikation i det objektorienterede paradigme
 • forstå og udnytte begreber og faciliteter i paradigmet og på den baggrund konstruere en applikation af høj, intern og ekstern kvalitet

Færdigheder

 • gennemføre systematisk aftestning af applikationen og påvise at applikationen svarer til intentioner og brugernes behov
 • gennemføre systematisk evaluering af brugergrænsefladen
 • argumentere for trufne valg i alle udviklingsprocessens aktiviteter, herunder forklare krav, arkitektur og hvordan brugeres behov hænger sammen

Kompetencer

 • udvikle en kørende applikation som løser brugernes problem
 • beskrive og reflektere over den anvendte arbejdsform i udviklingsprojektet

Undervisningsform

Projektarbejde, der skal omfatte:

 • formulering og analyse en problemstilling, hvis løsning naturligt kan beskrives i form af analyse, design og realisering af en konkret applikation
  • udarbejdelser af en sådan løsning
  • refleksion over denne udviklingsproces

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 450 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUdvikling af applikationer – fra brugere til data, algoritmer og test – og tilbage igen
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelDeveloping Applications – From Users to Data, Algorithms and Tests – and Back Again
ModulkodeDSNDATFB301
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design