Programmering og problemløsning (P2)

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Anbefalede faglige forudsætninger:
Projektmodulerne på 1.semester, kursusmodulerne Imperativ programmering og Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund samt at kursusmodulerne Sandsynlighedsteori og Lineær Algebra, Computerarkitektur og Objektorienteret programmering følges parallelt med projektarbejdet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

FORMÅL          
At den studerende lærer hvordan man i problemløsning som en væsentlig del kan benytte sig af programmering og dertil hørende modeldannelse og opnår yderligere erfaring i problemorienteret projektarbejde i en gruppe.

BEGRUNDELSE    
Projektarbejdet fokuserer på at opnå færdigheder i programmering og dertil hørende modeldannelse i forbindelse med problemløsning. Projektarbejdet skal således sikre, at de studerende opnår et fælles fundament i programmering, der kan udnyttes i efterfølgende semestre. Projektarbejdet fokuserer desuden på at opnå erfaring med problemorienteret projektarbejde i tilknytning til programmering.

INDHOLD

Som del af projektets problemløsning skal gruppen i fællesskab udarbejde et større program af høj kvalitet. Der skal i denne forbindelse også være en beskrivelse af væsentlige egenskaber ved programmet. Der skal specielt gøres rede for det overordnede design af løsningen, eventuelt med hovedvægt på programstrukturer og anvendte algoritmer.

Som dokumentation for projektarbejdet skal projektgruppen

 • udarbejde en P2-rapport,
 • udarbejde en P2-procesanalyse,

Midt i projektperioden afholdes et statusseminar, hvor projektgruppen fremlægger sin problemformulering, arbejdsresultater og erfaringer med projektarbejdsprocessen. Ved dette seminar deltager mindst én anden projektgruppe og de pågældende gruppers vejledere.

Læringsmål

Viden

 • forstå og gøre rede for syntaks og adfærd af sproglige konstruktioner i et konkret programmeringssprog og hvordan de kan anvendes

Færdigheder

 • implementere et større program og herunder udnytte og forstå begreber, strukturer og faciliteter i programmeringssproget samt på denne baggrund konstruere et velstruktureret program
 • gennemføre en aftestning af programmet som - i en rimelig grad - sikrer, at det udviklede program svarer til problemformuleringen

Kompetencer

 • afgrænse en problemstilling og inden for denne problemstilling formulere og forsvare et problem, der kan løses ved brug af programmering som en væsentlig del af løsningsmetoden
 • udarbejde en model, der kan anvendes i forbindelse med løsningen af det valgte problem
 • fuldføre arbejdet frem til et køredygtigt og demonstrerbart program og herunder vise evne til afgrænsning
 • beskrive hvordan programmet løser et formuleret problem inden for problemstillingens kontekst
 • inddrage relevante brugsmæssige og sociale forhold af løsninger inden for datalogi og softwareteknologi
 • beskrive, reflektere over og analysere de opnåede erfaringer med problemorienteret projektarbejde i en gruppe

Undervisningsform

Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 450 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProgrammering og problemløsning (P2)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelProgramming and Problem Solving
ModulkodeDSNDATFB201
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design