Fra eksisterende software til modeller (P1)

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

FORMÅL          
At den studerende opnår færdigheder i problemorienteret projektarbejde i en gruppe samt viden om sammenhænge mellem problemdefinition, modeldannelsers rolle i forståelse og konstruktion af programmer, og programmer som løsning på et problem i en problemstillings kontekst. Endvidere at opnå viden om fagets indhold og fagets videre potentialer.

BEGRUNDELSE    
Projektarbejdet fokuserer på at opnå erfaring med problemorienteret projektarbejde i tilknytning til programmering og programforståelse for at opbygge både software- og projektkompetence til P2 projektet.

INDHOLD
Som del af projektet skal gruppen i fællesskab udarbejde et mindre program af høj kvalitet. Der skal i denne forbindelse også være en beskrivelse af væsentlige egenskaber ved programmet.

Som dokumentation for projektarbejdet skal projektgruppen:

 • udarbejde en P1-projektrapport
 • udarbejde et nyt P1-projektforslag, som vil kunne præsenteres ved næste P1-forløb
 • deltage i P1-erfaringsopsamling 
 • udarbejde en P1-procesanalyse

Midt i projektperioden afholdes et statusseminar, hvor projektgruppen fremlægger sin problemformulering, arbejdsresultater og erfaringer med projektarbejdsprocessen. Ved dette seminar deltager mindst én anden projektgruppe og de pågældende gruppers vejledere.

Efter aflevering af projektrapporten afholdes en erfaringsopsamling, hvor et antal P1-projektgrupper fremlægger deres erfaringer med projektets arbejdsproces. Erfaringsopsamlingen danner grundlag for den enkelte gruppes procesanalyse

Læringsmål

Viden

 • forstå og gøre rede for de i projektet anvendte teorier og metoder til analyse af den valgte problemstilling
 • specielt forstå og gøre rede for de begreber inden for programmering og modellering, som er blevet anvendt i forbindelse med projektet
 • forstå og gøre rede for projektets kontekstuelle forhold

Færdigheder

 • vælge, beskrive og anvende en af de i POPBL-kurset foreslåede metoder til organisering af gruppesamarbejdet og til løsning af eventuelle gruppekonflikter
 • anvende begreber og værktøjer til problembaseret projektarbejde og reflektere skriftligt over den problembaserede læring i projektsammenhæng
 • formidle projektets arbejdsresultater og arbejdsprocesser på en struktureret og forståelig måde, såvel skriftligt, grafisk som mundtligt

Kompetencer

 • analysere en problemstilling inden for software og inden for denne problemstilling formulere et problem, hvor programmering kan indgå som del af løsningen 
 • opstille en model af problemstillingen 
 • inddrage relevante begreber og metoder til analyse og vurdering af projektets løsninger i relation til problemets kontekst

Undervisningsform

Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 150 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFra eksisterende software til modeller (P1)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelFrom Existing Software to Models (P1)
ModulkodeDSNDATFB102
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design