Bachelorprojekt

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Deltagelse kræver studienævnets godkendelse som del af individuel studieordning

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Moderne IT-systemer kræver at kunne drage intelligente slutninger ud fra en brugers ønsker og behov. Her dækker betegnelsen maskinintelligens over områderne grafiske modeller, datamining/maskinindlæring, autonome agenter og intelligente web systemer. Nedenstående referencer til maskinintelligens skal således ses i denne sammenhæng.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal efter gennemført projektmodul kunne:

  • benytte korrekte begreber (i både skrift og tale) notationer og symboler, og
  • demonstrere kendskab til og overblik over udvalgte grundlæggende teknikker inden for maskinintelligens.

Færdigheder

Den studerende skal efter gennemført projektmodul kunne:

  • redegøre for anvendelsen af udvalgte og relevante teknikker inden for maskinintelligens i forhold til et valgt problemområde.

Kompetencer

Efter gennemførelsen af projektmodulet skal den studerende kunne:

  • vurdere og begrunde valget af relevante teknikker og metoder inden for maskinintelligens til løsning af et aktuelt problemområde, og
  • anvende begreber og teknikker inden for maskinintelligens til løsning af en valgt problemstilling.

Undervisningsform

Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 300 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Dette modul er oprettet som del af individuel studieordning for tofagsstuderende med kombination DAT/MUSIK.

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Project
ModulkodeDSNDATCFBP1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design