Bachelorprojekt: Teori, værktøj og applikation

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på projekt- og kursusmodulerne på 1.-5. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

FORMÅL          
Universitetsuddannelser er forskningsbaserede uddannelser; alle studerende skal ved slutningen af bacheloruddannelsen have fået indblik i et aspekt af fagets forskningsområde. Temaet for semesteret er teori, værktøj og applikation hvilket betyder at der bør arbejdes med både teori, denne teoris implementering i værktøjer og anvendelse af disse i projekterne på dette semester

Læringsmål

Viden

 • dokumentere kendskab til og overblik over de berørte teknikker og begreber inden for et datalogisk forskningsområde

 • benytte korrekt fagterminologi

Færdigheder

 • ræsonnere om og med de berørte begreber og teknikker

 • begrunde og vælge relevante løsningsmodeller ud fra kendskab til de muligheder og begrænsninger, som er givet af fagområdets teorier og metoder

 • formidle en datalogisk problemstilling og det tilhørende begrebsapparat

Kompetencer

 • anvende begreberne og ræsonnementerne inden for fagområdet til at analysere og løse et udvalgt problem inden for det valgte datalogiske fagområde

 • demonstrere en sammenhængende forståelse for projektets relation til fagområdet

Undervisningsform

Projektarbejde, der skal omfatte:

 • en analyse af en datalogisk problemstilling og en formulering af et problem
  inden for denne

 • løsning på og perspektivering af dette problem
  Projektrapporten kan udformes som en videnskabelig artikel af form og længde
  som en artikel ved en datalogisk konference

Projektarbejdet understøttes af digitale ressourcer om videnssøgning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 450 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTeori, værktøj og applikation
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project: Theory, Tools and Application
ModulkodeDSNDATB610
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design