problembaseret læring

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter en introduktion til problembaseret læring og projektarbejde inden for fagområdet Internationale Studier.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  • hvilke problemer og problemstillinger fagområdet Internationale Studier typisk beskæftiger sig med, m.a.o. hvad der i faglig forstand konstituerer et problem inden for Internationale Studier

  • hvordan disse problemer/problemstillinger behandles i akademisk arbejde

  • den historiske, sociale og kulturelle konteksts betydning for arbejdet med problemer inden for Internationale Studier

  • hvordan problem-baseret læring kan bidrage med øget indsigt og viden inden for fagområdet Internationale Studier.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at identificere og formulere fagligt relevante problemer inden for Internationale Studier

  • at indsamle og anvende relevant materiale i forhold til et udvalgt problem

  • at indgå i fagligt samarbejde om at løse et udvalgt problem

  • at præsentere og diskutere problemstillinger inden for Internationale Studier i en adækvat sproglig form.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • med henblik på fortsatte studier på bacheloruddannelsen i Sprog og Internationale Studier, Engelsk, at øge egen viden og indsigt gennem holdundervisning, selvstændigt arbejde samt problembaseret projektarbejde.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til Problembaseret læring i Internationale Studier
Prøveform
Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
For at bestå modulet kræves aktiv deltagelse i en række til modulet relaterede kursusaktiviteter, som fastlægges og offentliggøres ved studiestart. Aktiv deltagelse er defineret som læsning af opgivet litteratur, tilstedeværelse ved mindst 80 % af den udbudte undervisning samt udarbejdelse af tilhørende skriftlige opgaver.
En eventuel omprøve har form af en skriftlig bunden hjemmeopgave. Besvarelsen skal være på mindst 6 og højst 8 sider. Besvarelsen bedømmes af eksaminator; besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem-based Learning
ModulkodeBASOI20181
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet