Videnskabsteori og projektdesign

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage på modulet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Modulet giver en grundig indføring i videnskabsteoretiske hovedpositioner og de væsentligste typer projektdesign. Modulet skal sikre kendskab til og indsigt i de for sociologien mest centrale videnskabsteoretiske retninger og deres grundlagsproblemer.

Mål
Målet med modulet er at give den studerende en indføring i sociologiens videnskabsteoretiske grundlag samt at give konkrete projektdesign en videnskabsteoretisk forankring.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • opnår viden om fagets videnskabsteori og designmæssige overvejelser

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • kan redegøre for forskelle og ligheder mellem de forskellige projektdesign og videnskabsteoretiske positioner
  • kan vurdere, formulere og formidle videnskabsteoretiske og designmæssige problemstillinger
  • kan udvikle projektdesign til konkrete problemstillinger og give disse et videnskabsteoretisk perspektiv

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • på selvstændigt grundlag kan reflektere over og anvende videnskabsteori og projektdesign til at belyse sociologiske problemstillinger

Undervisningsform

Modulet afvikles som en forelæsningsrække med øvelser, hvortil der skrives et ’mini’-projekt.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVidenskabsteori og projektdesign
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory of Science and Research Design
ModulkodeBASOC20137
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sociologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet