Nutidige sociale og politiske diskurser

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet udgøres af et projektkursus inden for området nutidige sociale og politiske diskurser. Projektkurset består af en forelæsningsrække samt tilknyttede diskussionssessioner.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå

Viden om og forståelse af

  • sprogets rolle i forhold til nutidige sociale og politiske problemstillinger som fx køns-, etnicitets- og racemæssige relationer og inden for sociale og politiske områder så som institutioner, medier, migration og integration

  • forholdet imellem sprog, kultur, identitet og magt i samfundet i forhold til det engelske sprog.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå

Færdigheder i:

  • at analysere og forstå social og kulturel identitet som diskursiv praksis
  • at analysere og forstå forholdet imellem sprog og magt i samfundet.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå

Kompetencer til:

  • på baggrund af relevant viden at bidrage til belysning og diskussion af forholdet imellem sprog, identitet og magt.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNutidige sociale og politiske diskurser
Prøveform
Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
For at bestå modulet Nutidige sociale og politiske diskurser (Contemporary Social and Political Discourses) kræves aktiv deltagelse i modulets forelæsningsrække samt diskussions- sessioner. Aktiv deltagelse er defineret som læsning af opgivet litteratur, tilstedeværelse ved mindst 80 % af modulets forelæsningsrække samt at bidrage til modulets diskussionssessioner gennem mundtlige oplæg og aktiv diskussionsdeltagelse.

Hvis den studerende ikke opfylder kravene til aktiv deltagelse, gennemføres i stedet nedenstående prøve:

Prøven har form af en bunden hjemmeopgave. Besvarelsen skal være på mindst 6 sider og højst 8 sider. Besvarelsen bedømmes af eksaminator; besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelContemporary Social and Political Discourses
ModulkodeBASIS20168
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet