Engelsksproget kommunikation i multisproglige kontekster

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå

Viden om og forståelse af

  • multilingualisme i europæisk og global sammenhæng
  • internationale, nationale og transnationale organisationers sprogpolitik(ker)
  • sproglige rettigheder.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå

Færdigheder i:

  • sproglig formidling i flersproglige kontekster med udgangspunkt i engelsk.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå

Kompetencer til:

  • at anvende engelsk som formidlingssprog i flersproglige kontekster under hensyntagen til sproglige, sociale og kulturelle faktorer

  • at bidrage kritisk og velovervejet til formulering af sprogpolitikker i organisationer og institutioner under hensyntagen til sprogbrugeres sproglige og kulturelle rettigheder og interesser

  • i konkrete sammenhænge at afhjælpe og bidrage til løsning af sprogproblemer, som opstår i kølvandet på indførelse af engelsk som fælles kommunikationskode ved hjælp af strategier som sprogundervisning, sprog-coaching, oversættelse mv.

  • generelt at bidrage til gensidig forståelse og konfliktløsning i konkrete organisatoriske og internationale samarbejdskontekster med baggrund i kulturviden samt sproglige og diskursive strategier

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEngelsksproget kommunikation i multisproglige kontekster
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en besvarelse af en caseopgave. Caseopgaven udarbejdes som en 48 timers hjemmeopgave. Besvarelsen skal omfatte mindst 6 og højst 8 sider. Besvarelsen bedømmes af eksaminator; besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.

Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. Omprøve følger ovenstående retningslinjer, idet den studerende indleverer en revideret hjemmeopgave.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEnglish Language Communication in Multilingual Contexts
ModulkodeBASIS201615
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet