Diskursstudier: teorier og metoder

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet udgøres af et projektkursus inden for området Diskursstudier: teorier og metoder samt en tilknyttet eksamensportefølje.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå

Viden om og forståelse af

  • pragmatiske, sociolingvistiske, konversationsanalytiske samt diskursanalytiske metoder i forhold til det engelske sprog

  • diskursanalytiske metoder og teorier i forhold til det engelske sprog.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå

Færdigheder i:

  • at analysere og forstå sproglige og skriftlige tekster i hverdagsbrug, organisationer og medier
  • at analysere og forstå det engelske sprogs sociale og kulturelle varianter.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå

Kompetencer til:

  • at arbejde med relevante teorier og metoder til at analysere komplekse diskursive problemstillinger i forhold til det engelske sprog
  • at formidle idéer, argumenter og forskningsresultater om komplekse diskursive problemstillinger i forhold til det engelske sprog i en velargumenteret og velformuleret akademisk skriftlig og mundtlig form.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDiskursstudier: teorier og metoder
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en eksamensportefølje, hvis præcise indhold fastlægges ved semesterstart.
Porteføljen bedømmes af eksaminator; porteføljer, som bedømmes til ikke-bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDiscourse Studies: Theories and Methods
ModulkodeBASIS20147
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet