Projekt i Diskursstudier

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet udgøres af et problemorienteret projektarbejde inden for området diskursstudier. Gennemførelse af modulet forudsætter, at projektkursusmodulet ”Nutidige sociale og politiske diskurser” er gennemført, samt at eksamensporteføljen i modulet ”Diskursstudier: teorier og metoder” er indleveret.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå

Viden om og forståelse af

  • et udvalgt emne inden for området diskursstudier på baggrund af et projekt. Emnet tager udgangspunkt i semestrets projektkurser.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå

Færdigheder i:

  • at formulere et fagligt og videnskabeligt relevant problem inden for området diskursstudier

  • at anvende relevante teorier og metoder til at analysere det valgte problem

  • at formidle idéer, argumenter og forskningsresultater inden for det sproglige og diskursive forskningsområde.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå

Kompetencer til:

  • at anvende relevante teorier og metoder til at analysere sproglige og/eller diskursive fænomener med henblik på en erkendelse af samspillet med deres sociale, kulturelle og politiske kontekst

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjekt i diskursstudier
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven har form af en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation, jf. bekendtgørelsen § 4, stk. 2.
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport på højst 15 sider pr. studerende i projektgruppen, højst 20 sider ved individuelt udarbejdede projekter.
I prøven skal den/de studerende demonstrere viden, færdigheder og kompetencer i overensstemmelse med de angivne læringsmål for modulet. Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDiscourse Studies Project
ModulkodeBASIS20146
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet