Akademisk kommunikation og grammatik på engelsk

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå

Viden om og forståelse af

  • udvalgte områder af engelsk grammatik af særlig betydning for udtryksfærdighed på engelsk i akademiske sammenhænge

  • grundlæggende viden om akademiske kommunikationsformer, herunder accepterede citationssystemer

  • metode og begreber til analyse af grammatiske strukturer.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå

Færdigheder i:

  • at anvende sin grammatiske viden i den praktiske sprogproduktion og i udviklingen af den praktiske udtryksfærdighed

  • at formidle et fagligt stof overskueligt og kommunikativt velfungerende på engelsk

  • korrekt citation og referencehåndtering.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå

Kompetencer til:

  • at kommunikere skriftligt på engelsk med en høj grad af grammatisk korrekthed og med indsigt i, hvordan de sproglige/grammatiske valg påvirker kommunikationen

  • beherskelse af grundlæggende genrekrav til akademisk kommunikation på engelsk, herunder overholdelse af kravene til korrekt citation og referencebehandling.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAkademisk kommunikation og grammatik på engelsk
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en hjemmeopgave, hvis præcise indhold fastlægges ved semesterstart. Opgaven skal mindst være på 4 og højst 6 sider. Opgaven bedømmes af eksaminator; opgaver, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAcademic Communication and Grammar
ModulkodeBASIS20145
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet