Det 20. og 21. århundredes kultur- og socialhistorie

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet udgøres af et projektkursus inden for området Det 20. århundredes historie. Projektkurset består af en forelæsningsrække samt tilknyttede diskussionssessioner.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå

Viden om:

  • væsentligste social- og kulturhistoriske temaer, processer og fænomener i den moderne vestlige og globale verden

  • globale samspils- og påvirkningsprocesser

  • politiske institutioners og sociale bevægelsers funktioner i samfundet og deres betydning for moderne og nutidige udviklingstendenser.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå

Færdigheder i:

  • præsentere viden om ovennævnte fagområder i en klar, struktureret og forståelig form

  • diskutere kulturfænomener, produkter, tekster og/eller politiske fænomener i relation til moderne og nutidige udviklingsprocesser.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå

Kompetencer til:

  • på baggrund af relevant viden at bidrage til belysning og diskussion af sociale, kulturelle og/eller politiske problemstillinger inden for det 20. og 21. århundredes vestlige og globale historie.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDet 20. og 21. århundredes kultur- og socialhistorie
Prøveform
Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Prøven bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulets forelæsningsrække samt diskussions-sessioner. Tilfredsstillende aktiv deltagelse er defineret som læsning af opgivet litteratur, tilstedeværelse ved mindst 80 % af modulets forelæsningsrække samt bidrag til modulets diskussionssessioner gennem mundtlige oplæg og aktiv diskussionsdeltagelse.
En eventuel omprøve har form af en bunden hjemmeopgave. Besvarelsen skal være på mindst 6 og højst 8 sider. Besvarelsen bedømmes af eksaminator; besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titel20th and 21st Century Cultural and Social History
ModulkodeBASIS20144
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet